Výsledky 3. kola přijímacího řízení do magisterského programu

Katedry produkce DAMU pro ak. rok 2021/22

Do studia magisterského programu katedry produkce pro ak. rok 2021/22 byli přijati uchazeči s těmito kódy přihlášek:

87408955

26825136

97367819

49903957

43159550

59017170

Oficiální rozhodnutí obdržíte poštou do 30 dnů.

25. červen 2021

.