Režie-dramaturgie činoherního divadla

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium oboru režie-dramaturgie vychází z propracované a dlouhodobě ověřované metodiky učebního procesu, který je založený na unikátním systému spolupráce studentů a pedagogů v modelu malého profesionálního repertoárového divadla. Studenti jsou od počátku vedeni k intenzívní týmové spolupráci a teoretickému i praktickému poznávání jednotlivých profesí, nutných ke vzniku souborného divadelního díla. Proto na bakalářském stupni probíhá studium režie a dramaturgie společně a studenti procházejí také elementárním hereckým výcvikem. Studenti mají řadu předmětů rozvíjejících předpoklady pro zvolený obor a procházejí také cyklem teoretických a historických přednášek a seminářů. Postupné zvládání čím dál složitějších a náročnějších úkolů vrcholí přípravou a nastudováním bakalářské inscenace v rozsahu jednoaktové hry a její následnou reflexí.

Profil absolventa

Bakalář oboru režie-dramaturgie je všestranně vybavený odborník, který je schopen rozvíjet své umělecké schopnosti v magisterském stupni oboru, nebo se může rovnou věnovat činnostem spojeným s dramatickým uměním a příbuznými audiovizuálními aktivitami na příslušné odborné úrovni, tedy odejít do praxe a najít uplatnění jako lektor dramaturgie, asistent režie, redaktor, uplatnit se v divadle a v ostatních médiích v oblasti PR , v produkční a řídicí sféře apod.

Obecné informace o přijímacím řízení

Prokazatelné talentové předpoklady: schopnost rozeznat a rozvíjet dramatickou situaci dialogem a následně ji promítnout do prostorových vztahů, empatie, bystrost, komunikační dovednosti. Samozřejmostí je vzdělanost na úrovni maturity, jazykové znalosti a přehled o současném umění, zejména divadle, literatuře a filmu.

Garant

prof. MgA. Zuzana SÍLOVÁ, Ph.D.

Profesor - vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 223 Úřední hodiny: pondělí 14–15, čtvrtek 9.30–10.30 Detail osoby
Foto