Režie činoherního divadla

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Dvouleté studium režie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to s cílem dospět od inscenování kratších dramatických útvarů až k režii celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nárokům profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro své profese, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Profil absolventa

Magistr oboru režie musí být schopen samostatné tvorby a dokáže nastudovat celistvý jevištní tvar na příslušné umělecké a profesionální úrovni. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy režijní práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, dokáže se orientovat v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které student předkládá a zdůvodňuje téma a náplň dvouletého magisterského studia. Pokud student přichází z jiné divadelní školy, musí projít dvoufázovým přijímacím řízením, které se skládá z písemného vypracování režijně-dramaturgické koncepce jednoaktové hry a celovečerní hry s konkrétní představou jejich jevištní realizace. Komise následně zkoumá v rozhovoru s uchazečem jeho talentové a vzdělanostní předpoklady, druh praktického profesního školení, kterým prošel, jeho psychické dispozice a komunikační dovednosti. Zadává podle potřeby testy zkoumající fantazii a empatii a konkrétní úkoly režijního řešení dramatické situace v prostoru. Žádoucí je předložení a odborná obhajoba vlastního uměleckého díla - divadelní inscenace, scénické realizace, inscenace televizní nebo rozhlasové, přesvědčivý režijně-autorský podíl na scénickém díle, realizovaná režijně-scénografická koncepce apod.

Garant

prof. Jakub KORČÁK

Profesor - vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 205 Detail osoby
Foto