Herectví činoherního divadla

Magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium oboru herectví vychází z propracované a dlouhodobě ověřované metodiky učebního procesu, který je založený na unikátním systému spolupráce studentů a pedagogů v modelu malého profesionálního repertoárového divadla. Studenti jsou od počátku vedeni k intenzívní týmové spolupráci a teoretickému i praktickému poznávání jednotlivých profesí, nutných ke vzniku souborného divadelního díla. Procházejí cyklem historického a teoretického vzdělání, společným pro všechny obory DAMU, ale také zasvěcením do problematiky ostatních divadelních oborů. Od počátku se systematicky věnuje pozornost zvládnutí mluvy, zpěvu a pohybu, všech disciplín nutných pro profesionální přípravu herce pro činoherní divadlo, ale také pro další druhy divadla (muzikál, pohybové divadlo) i pro různá media (rozhlas, film, televizi, dabing). Východiskem a společným jmenovatelem všech předmětů je dramatičnost jako kvalita, která dává impulzy a předpoklady k tomu, aby herec vytvořil dramatickou postavu v jakémkoliv rozsahu a žánru. Student oboru herectví má možnost projít řadou kurzů u zahraničních pedagogů, zejména z moskevské školy-studia MCHAT, které Katedra činoherního divadla pravidelně zve. Stejně tak může absolvovat různé stáže na zahraničních divadelních školách (v Londýně, Moskvě, Berlíně atd.)

Profil absolventa

Absolvent oboru herectví je důkladně a všestranně připraven na profesionální herecké práci v divadlech nejrůznějšího typu, zejména pak ve velkém činoherním divadle založeném na interpretaci dramatické literatury, ale v uměleckých projektech, které se z běžné divadelní produkce vymykají svou novátorskou poetikou. Pěvecká a pohybová průprava umožňuje absolventovi uplatnit se (v závislosti na druhu a míře jeho talentu) i v hudebním a pohybovém divadle. Stejně tak by měl být schopný zvládnout rozhlasové a filmové herectví.

Obecné informace o přijímacím řízení

Především herecký talent, který se posuzuje během tří kol přijímacích zkoušek. Jeho součástí jsou psychologické a osobnostní předpoklady:senzitivita, temperament, múzičnost, smysl pro prostorové cítění, rytmičnost, dramatické cítění. Důležitým předpokladem je vnímavost, schopnost nápodoby, vnitřně-hmatové cítění, obratnost, fyzická výdrž, zdravý hlas a dobrý vzhled, specifická divadelní vzdělavatelnost. Předpokládají se znalosti nejdůležitějších dějinných událostí, uměleckých směrů a osobností (zejména herců), rozhled po současné literatuře, divadle a filmu.

Garant

prof. MgA. Jan BURIAN

Profesor - vedoucí katedry Telefon: 234 244 220 Detail osoby
Foto