Studijní programy


Studijní obory v angličtině


Doktorské studium pro obory herectví, režie a dramaturgie zajišťuje Ústav teorie scénické tvorby, vědecko-výzkumné pracoviště KČD a KS.

Studijní obory - dobíhající akreditace


.