STUDENTI

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 7

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 11

Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 6

Režie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 10

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 36

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 28.