Studenti

REŽIE-DRAMATURGIE ČINOHERNÍHO DIVADLA

bakalářský Počet studentů: 15

HERECTVÍ ČINOHERNÍHO DIVADLA

magisterský Počet studentů: 10

HERECTVÍ ČINOHERNÍHO DIVADLA

magisterský Počet studentů: 53

DRAMATURGIE ČINOHERNÍHO DIVADLA

navazující magisterský Počet studentů: 4

REŽIE ČINOHERNÍHO DIVADLA

navazující magisterský Počet studentů: 6

REŽIE ČINOHERNÍHO DIVADLA

navazující magisterský Počet studentů: 4