STUDENTI

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 7

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 5

Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 4

Režie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 6

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 36

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 14.