Závěrečná práce

Požadavky na teoretické výstupy bakalářských prací

Magisterský obor herectví činoherního divadla - postupová práce

 • Písemná reflexe této praktické části v rozsahu nejméně 5 stran, která je konkrétně tematizována na základě dohody s pedagogem herecké tvorby, příp. vedoucím ročníku.

Bakalářský obor Režie-dramaturgie činoherního divadla

 • Písemná reflexe spolupráce (viz Praktické výstupy), doprovázená nejméně 15stránkovou teoretickou úvahou, která z ní vychází a která je konkrétně tematizována na základě dohody s pedagogem režie nebo dramaturgie.

Požadavky na teoretické výstupy magisterských prací

Magisterský obor herectví činoherního divadla

 • Písemná reflexe procesu vytváření herecké postavy, teoreticky rozvíjející téma (témata) stanovené na základě dohody s vedoucím diplomové práce nejméně v rozsahu 30 stran.

Magisterský obor režie činoherního divadla

 •  Písemná reflexe režijní práce na úrovni teoretické studie, tematizované na základě dohody s vedoucím diplomové práce v rozsahu nejméně 50 stran.

Magisterský obor dramaturgie činoherního divadla

 • Písemná reflexe práce na úrovni teoretické studie, tematizované na základě dohody s vedoucím diplomové práce v rozsahu nejméně 50 stran.

Požadavky na praktické výstupy závěrečných prací

Magisterský obor herectví činoherního divadla

Bakalářská (postupová) práce:

 • Herecký výkon prokazující schopnost jevištního jednání v situaci na příslušné pohybové a mluvní úrovni.

Diplomové práce:

 • Umělecký výkon prokazující schopnost vytvořit hereckou postavu v inscenaci školního divadla DISK (výjimečně i v profesionálním divadle).

Bakalářský obor Režie-dramaturgie činoherního divadla

 • Režijní realizace inscenačního útvaru v časovém rozsahu 30 až 60 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru.
 • Dramaturgická spolupráce při realizaci inscenačního útvaru v časovém rozsahu 30 až 60 minut, zahrnující výběr a přípravu (případně adaptaci) hotového dramatického textu nebo jeho části.

Magisterský obor režie činoherního divadla

 • Režie inscenace ve školním divadle DISK či v profesionálních podmínkách v rozsahu celovečerního představení; realizace má prokázat schopnost komponovat celistvý jevištní tvar.

Magisterský obor dramaturgie činoherního divadla

 • Dramaturgie inscenace ve školním divadle DISK nebo v profesionálních podmínkách v rozsahu celovečerního představení, zahrnující výběr a všestrannou přípravu textu s perspektivou dramaturgicko-režijního pojetí a průběžnou dramaturgickou spolupráci při zkouškách a zajišťování příslušných tiskovin.
 • Součástí diplomové práce je překlad, adaptace, dramatizace nebo původní hra, prokazující diplomantovu schopnost samostatného uměleckého výkonu v oboru.