Analýza a interpretace
Aktualizováno 7. ledna 2023

PDF

Bertolt Brecht a jeho odkaz v západním divadle
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Co je scénologie I-III
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

České divadlo a formování moderního českého národa
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Další kapitoly a cvičení k probematice divadelního managementu pro potřeby výuky režie, dramaturgie a herectví
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Doporučené poslechy auditivní slovesné tvorby
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Dramaturgie a „postdramaturgie“. Stručný úvod do problematiky
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Dramaturgie jako tendence, dramaturgie jako činnost a funkce
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Dramaturgie Jaroslava Kvapila mezi modernitou a tradicí
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Italský vynález scénografie a základní směry novověkého evropského divadla
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Jazzový tanec
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

K obecným principům komedie (na příkladech z českého i světového dramatu)
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

K technice komediální inscenace
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Klasický tanec. Balet
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Malý manuál na cestě za Shakespearem
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Moderní tanec
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

O interpretaci a analýze dramatického textu
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Od vyobrazení k výrazu čili expresionismus
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Průsečíky okamžiku. Řád a intuice v režijní tvorbě
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Shakespeare a obraz člověka v západní kultuře
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Teoretické a historické rámce české auditivní slovesné tvorby
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Úloha režiséra v ansámblovém činoherním divadle v podmínkách provozování divadla v České republice po roce 1989
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Velký herec v moderním divadle: Od Vojana ke Štěpánkovi
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Vývoj dramaturgie velké činohry (na příkladu Divadla Na Vinohradech)
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Základní principy zdravého pohybu. Část I.
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Základní principy zdravého pohybu. Část II.
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Základy tvůrčího projevu
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Zdroje a povaha evropské kultury v perspektivě vzniku a podob divadla
Aktualizováno 27. listopadu 2021

PDF

Přehled přednášek Divadlo v historii západní a české kultury - zimní semestr
Aktualizováno 7. října 2021

PDF


Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU směřují k podpoře zkvalitnění výuky v předmětech Divadlo v historii západní kultury a Divadlo v historii české kultury s přesahem do dalších předmětů odborného i historicko-teoretického základu (Dramaturgická tvorba, Režijní tvorba, Scénická tvorba, semináře historie a teorie divadla). V edici dosud vyšlo:

2019
[3] Jak rozumět českému dramatu 19. století

2018
[2] Václav Tille: Divadelní vzpomínky

2017
[1] Jindřich Vodák k historii českého divadla


.