Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU směřují k podpoře zkvalitnění výuky v předmětech Divadlo v historii západní kultury a Divadlo v historii české kultury s přesahem do dalších předmětů odborného i historicko-teoretického základu (Dramaturgická tvorba, Režijní tvorba, Scénická tvorba, semináře historie a teorie divadla). V edici dosud vyšlo:

2019
[3] Jak rozumět českému dramatu 19. století

2018
[2] Václav Tille: Divadelní vzpomínky

2017
[1] Jindřich Vodák k historii českého divadla


.