Studijní materiály

Analýza a interpretace
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Bertolt Brecht a jeho odkaz v západním divadle
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
České divadlo a formování moderního českého národa
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Co je scénologie I-III
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Další kapitoly a cvičení k probematice divadelního managementu pro potřeby výuky režie, dramaturgie a herectví
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Doporučené poslechy auditivní slovesné tvorby
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Dramaturgie a „postdramaturgie“. Stručný úvod do problematiky
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Dramaturgie jako tendence, dramaturgie jako činnost a funkce
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Dramaturgie Jaroslava Kvapila mezi modernitou a tradicí
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Italský vynález scénografie a základní směry novověkého evropského divadla
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Jazzový tanec
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Klasický tanec. Balet
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
K obecným principům komedie (na příkladech z českého i světového dramatu)
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
K technice komediální inscenace
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Malý manuál na cestě za Shakespearem
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Moderní tanec
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Od vyobrazení k výrazu čili expresionismus
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
O interpretaci a analýze dramatického textu
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Přehled přednášek Divadlo v historii západní a české kultury - zimní semestr
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Průsečíky okamžiku. Řád a intuice v režijní tvorbě
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Shakespeare a obraz člověka v západní kultuře
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Teoretické a historické rámce české auditivní slovesné tvorby
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Úloha režiséra v ansámblovém činoherním divadle v podmínkách provozování divadla v České republice po roce 1989
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Velký herec v moderním divadle: Od Vojana ke Štěpánkovi
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Vývoj dramaturgie velké činohry (na příkladu Divadla Na Vinohradech)
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Základní principy zdravého pohybu. Část I.
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Základní principy zdravého pohybu. Část II.
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Základy tvůrčího projevu
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zdroje a povaha evropské kultury v perspektivě vzniku a podob divadla
Aktualizováno 19. září 2023
PDF

Materiály k bakalářské a postupové zkoušce

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU směřují k podpoře zkvalitnění výuky v předmětech Divadlo v historii západní kultury a Divadlo v historii české kultury s přesahem do dalších předmětů odborného i historicko-teoretického základu (Dramaturgická tvorba, Režijní tvorba, Scénická tvorba, semináře historie a teorie divadla). V edici dosud vyšlo:

2019
[3] Jak rozumět českému dramatu 19. století

2018
[2] Václav Tille: Divadelní vzpomínky

2017
[1] Jindřich Vodák k historii českého divadla