Studijní materiály

Analýza a interpretace
Aktualizováno 19.09.2023 09:53
PDF
Co je scénologie I-III
Aktualizováno 19.09.2023 09:52
PDF
Italský vynález scénografie a základní směry novověkého evropského divadla
Aktualizováno 19.09.2023 09:51
PDF
Dramaturgie jako tendence, dramaturgie jako činnost a funkce
Aktualizováno 19.09.2023 09:49
PDF
Základní principy zdravého pohybu. Část II.
Aktualizováno 19.09.2023 09:48
PDF
Základní principy zdravého pohybu. Část I.
Aktualizováno 19.09.2023 09:47
PDF
Moderní tanec
Aktualizováno 19.09.2023 09:47
PDF
Jazzový tanec
Aktualizováno 19.09.2023 09:46
PDF
Klasický tanec. Balet
Aktualizováno 19.09.2023 09:46
PDF
Od vyobrazení k výrazu čili expresionismus
Aktualizováno 19.09.2023 09:44
PDF
České divadlo a formování moderního českého národa
Aktualizováno 19.09.2023 09:43
PDF
Dramaturgie Jaroslava Kvapila mezi modernitou a tradicí
Aktualizováno 19.09.2023 09:42
PDF
K technice komediální inscenace
Aktualizováno 19.09.2023 09:42
PDF
Úloha režiséra v ansámblovém činoherním divadle v podmínkách provozování divadla v České republice po roce 1989
Aktualizováno 19.09.2023 09:41
PDF
Další kapitoly a cvičení k probematice divadelního managementu pro potřeby výuky režie, dramaturgie a herectví
Aktualizováno 19.09.2023 09:40
PDF
Bertolt Brecht a jeho odkaz v západním divadle
Aktualizováno 19.09.2023 09:54
PDF
Shakespeare a obraz člověka v západní kultuře
Aktualizováno 19.09.2023 09:39
PDF
Zdroje a povaha evropské kultury v perspektivě vzniku a podob divadla
Aktualizováno 19.09.2023 09:38
PDF
Dramaturgie a „postdramaturgie“. Stručný úvod do problematiky
Aktualizováno 19.09.2023 09:37
PDF
Vývoj dramaturgie velké činohry (na příkladu Divadla Na Vinohradech)
Aktualizováno 19.09.2023 09:36
PDF
O interpretaci a analýze dramatického textu
Aktualizováno 19.09.2023 09:35
PDF
K obecným principům komedie (na příkladech z českého i světového dramatu)
Aktualizováno 19.09.2023 09:34
PDF
Základy tvůrčího projevu
Aktualizováno 19.09.2023 09:33
PDF
Velký herec v moderním divadle: Od Vojana ke Štěpánkovi
Aktualizováno 19.09.2023 09:32
PDF
Malý manuál na cestě za Shakespearem
Aktualizováno 19.09.2023 09:32
PDF
Průsečíky okamžiku. Řád a intuice v režijní tvorbě
Aktualizováno 19.09.2023 09:31
PDF
Teoretické a historické rámce české auditivní slovesné tvorby
Aktualizováno 19.09.2023 09:30
PDF
Doporučené poslechy auditivní slovesné tvorby
Aktualizováno 19.09.2023 09:29
PDF
Přehled přednášek Divadlo v historii západní a české kultury - zimní semestr
Aktualizováno 19.09.2023 09:28
PDF

Materiály k bakalářské a postupové zkoušce

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU směřují k podpoře zkvalitnění výuky v předmětech Divadlo v historii západní kultury a Divadlo v historii české kultury s přesahem do dalších předmětů odborného i historicko-teoretického základu (Dramaturgická tvorba, Režijní tvorba, Scénická tvorba, semináře historie a teorie divadla). V edici dosud vyšlo:

2019
[3] Jak rozumět českému dramatu 19. století

2018
[2] Václav Tille: Divadelní vzpomínky

2017
[1] Jindřich Vodák k historii českého divadla