Státní závěrečná zkouška

INFO

Materiály k bakalářské a postupové zkoušce jsou ke stažení na stránce Studijní materiály.

TERMÍNY

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce: bude upřesněno

Bakalářské státní zkoušky  22.–23. června a 7.–8. září 2021

Magisterské státní zkoušky  6.–7. ledna,15.–16. června, 20.–21. září 2021

Aktuálně

Obecné požadavky ke státní zkoušce

Magisterský obor herectví činoherního divadla

forma studia: prezenční
standardní doba studia: 4 roky
po 2. ročníku studia povinná postupová zkouška
po 4. ročníku ukončení studia magisterskou zkouškou, titul MgA

Postupová zkouška z oboru Herectví činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby bakalářské (postupové) práce, kterou tvoří:
  1. praktická část, tedy herecký výkon prokazující schopnost jevištního jednání v situaci na příslušné pohybové a mluvní úrovni;
  2. písemná reflexe této praktické části v rozsahu nejméně 5 stran, která je konkrétně tematizována na základě dohody s pedagogem herecké tvorby, příp. vedoucím ročníku;
 2. ze zkoušky z historie a teorie činoherního divadla;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Magisterská zkouška z oboru Herectví činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby diplomové práce založené na:
  1. uměleckém výkonu prokazujícím schopnost vytvořit hereckou postavu v inscenaci školního divadla DISK (výjimečně i v profesionálním divadle);
  2. podkladem obhajoby je písemná reflexe procesu vytváření herecké postavy, teoreticky rozvíjející téma (témata) stanovené na základě dohody s vedoucím diplomové práce nejméně v rozsahu 30 stran;
 2. ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Bakalářský obor Režie-dramaturgie činoherního divadla

forma studia: prezenční
standardní doba studia: 3 roky
ukončení bakalářskou zkouškou, titul BcA

Bakalářská zkouška z oboru Režie-dramaturgie činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby bakalářské práce založené na přihlášeném tvůrčím výkonu:
  1. režijní realizace inscenačního útvaru v časovém rozsahu 30 až 60 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru;
  2. dramaturgická spolupráce při realizaci inscenačního útvaru v časovém rozsahu 30 až 60 minut, zahrnující výběr a přípravu (případně adaptaci) hotového dramatického textu nebo jeho části;

  Podkladem obhajoby je písemná reflexe spolupráce, doprovázená nejméně 15stránkovou teoretickou úvahou, která z ní vychází a která je konkrétně tematizována na základě dohody s pedagogem režie nebo dramaturgie;

 2. ze zkoušky z historie a teorie činoherního divadla;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Magisterský obor režie činoherního divadla

předpokladem je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška
forma studia: prezenční
standardní doba studia: 2 roky
ukončení magisterskou zkouškou, titul MgA

Magisterská zkouška z oboru Režie činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby diplomové práce založené na:
  1. režii inscenace ve školním divadle DISK či v profesionálních podmínkách v rozsahu celovečerního představení; realizace má prokázat schopnost komponovat celistvý jevištní tvar;
  2. podkladem obhajoby je písemná reflexe režijní práce na úrovni teoretické studie, tematizované na základě dohody s vedoucím diplomové práce v rozsahu nejméně 50 stran;
 2. ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Magisterský obor dramaturgie činoherního divadla

předpokladem je úspěšné složení bakalářské zkoušky
forma studia: prezenční
standardní doba studia: 2 roky
ukončení magisterskou zkouškou
titul MgA

Magisterská zkouška z oboru Dramaturgie činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby diplomové práce založené na:
  1. dramaturgii inscenace ve školním divadle DISK nebo v profesionálních podmínkách v rozsahu celovečerního představení, zahrnující výběr a všestrannou přípravu textu s perspektivou dramaturgicko-režijního pojetí a průběžnou dramaturgickou spolupráci při zkouškách a zajišťování příslušných tiskovin;
  2. podkladem obhajoby je písemná reflexe práce na úrovni teoretické studie, tematizované na základě dohody s vedoucím diplomové práce v rozsahu nejméně 50 stran;
  3. součástí diplomové práce je překlad, adaptace, dramatizace nebo původní hra, prokazující diplomantovu schopnost samostatného uměleckého výkonu v oboru;
 2. ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka