Státní závěrečná zkouška

INFO

Materiály k bakalářské a postupové zkoušce jsou ke stažení na stránce Studijní materiály.


Termíny

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce: bude upřesněno

Bakalářské státní zkoušky  22.–23. června a 7.–8. září 2021

Magisterské státní zkoušky  6.–7. ledna,15.–16. června, 20.–21. září 2021

Aktuálně

Obecné požadavky ke státní zkoušce

Magisterský obor herectví činoherního divadla

forma studia: prezenční
standardní doba studia: 4 roky
po 2. ročníku studia povinná postupová zkouška
po 4. ročníku ukončení studia magisterskou zkouškou, titul MgA

Postupová zkouška z oboru Herectví činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby bakalářské (postupové) práce, kterou tvoří:
  1. praktická část, tedy herecký výkon prokazující schopnost jevištního jednání v situaci na příslušné pohybové a mluvní úrovni;
  2. písemná reflexe této praktické části v rozsahu nejméně 5 stran, která je konkrétně tematizována na základě dohody s pedagogem herecké tvorby, příp. vedoucím ročníku;
 2. ze zkoušky z historie a teorie činoherního divadla;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Magisterská zkouška z oboru Herectví činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby diplomové práce založené na:
  1. uměleckém výkonu prokazujícím schopnost vytvořit hereckou postavu v inscenaci školního divadla DISK (výjimečně i v profesionálním divadle);
  2. podkladem obhajoby je písemná reflexe procesu vytváření herecké postavy, teoreticky rozvíjející téma (témata) stanovené na základě dohody s vedoucím diplomové práce nejméně v rozsahu 30 stran;
 2. ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Bakalářský obor Režie-dramaturgie činoherního divadla

forma studia: prezenční
standardní doba studia: 3 roky
ukončení bakalářskou zkouškou, titul BcA

Bakalářská zkouška z oboru Režie-dramaturgie činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby bakalářské práce založené na přihlášeném tvůrčím výkonu:
  1. režijní realizace inscenačního útvaru v časovém rozsahu 30 až 60 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru;
  2. dramaturgická spolupráce při realizaci inscenačního útvaru v časovém rozsahu 30 až 60 minut, zahrnující výběr a přípravu (případně adaptaci) hotového dramatického textu nebo jeho části;

  Podkladem obhajoby je písemná reflexe spolupráce, doprovázená nejméně 15stránkovou teoretickou úvahou, která z ní vychází a která je konkrétně tematizována na základě dohody s pedagogem režie nebo dramaturgie;

 2. ze zkoušky z historie a teorie činoherního divadla;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Magisterský obor režie činoherního divadla

předpokladem je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška
forma studia: prezenční
standardní doba studia: 2 roky
ukončení magisterskou zkouškou, titul MgA

Magisterská zkouška z oboru Režie činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby diplomové práce založené na:
  1. režii inscenace ve školním divadle DISK či v profesionálních podmínkách v rozsahu celovečerního představení; realizace má prokázat schopnost komponovat celistvý jevištní tvar;
  2. podkladem obhajoby je písemná reflexe režijní práce na úrovni teoretické studie, tematizované na základě dohody s vedoucím diplomové práce v rozsahu nejméně 50 stran;
 2. ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Magisterský obor dramaturgie činoherního divadla

předpokladem je úspěšné složení bakalářské zkoušky
forma studia: prezenční
standardní doba studia: 2 roky
ukončení magisterskou zkouškou
titul MgA

Magisterská zkouška z oboru Dramaturgie činoherního divadla se skládá:

 1. z obhajoby diplomové práce založené na:
  1. dramaturgii inscenace ve školním divadle DISK nebo v profesionálních podmínkách v rozsahu celovečerního představení, zahrnující výběr a všestrannou přípravu textu s perspektivou dramaturgicko-režijního pojetí a průběžnou dramaturgickou spolupráci při zkouškách a zajišťování příslušných tiskovin;
  2. podkladem obhajoby je písemná reflexe práce na úrovni teoretické studie, tematizované na základě dohody s vedoucím diplomové práce v rozsahu nejméně 50 stran;
  3. součástí diplomové práce je překlad, adaptace, dramatizace nebo původní hra, prokazující diplomantovu schopnost samostatného uměleckého výkonu v oboru;
 2. ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění;
 3. ze zkoušky z historie a teorie oboru.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 17. 5. 2022 14. 6. 2022 Termín zkoušky je 14. 6. 2022
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 17. 5. 2022 14. 6. 2022 Termín zkoušky je 14. 6.2022
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 17. 5. 2022 15. 6. 2022 Termín zkoušky 15.6.202
Režie-dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Bakalářský
do 6. 6. 2022 27. 6. 2022
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Termín zkoušky bude upřesněn.
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Termín zkoušky bude upřesněn.
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Termín zkoušky bude upřesněn.

.