Termíny zkoušek

Datum Čas od - do Název zkoušky Vyučující Obsazeno /
kapacita
Poznámka
3. 9. 2021 09:00 - 13:00 Divadlo v historii západní kultury 2 12 / 12 Písemná seminární práce v rozsahu nejméně 3,5 ns (6300 znaků), odevzdaná do 31.8. do MSTeams. Přílohou je seznam prostudované literatury.
3. 9. 2021 09:00 - 13:00 Divadlo v historii české kultury 2 9 / 10 Písemná seminární práce v rozsahu nejméně 3,5 ns (6300 znaků), odevzdaná do 31.8. do MSTeams. Přílohou je seznam prostudované literatury.
14. 9. 2021 14:00 - 16:00 Režijní tvorba 2 doc. MgA. Jakub KORČÁK 3 / 4
17. 9. 2021 09:00 - 13:00 Divadlo v historii české kultury 2 5 / 10 Písemná seminární práce v rozsahu nejméně 3,5 ns (6300 znaků), odevzdaná do 14.9. do MSTeams. Přílohou je seznam prostudované literatury.
17. 9. 2021 09:00 - 13:00 Divadlo v historii západní kultury 2 10 / 12 Písemná seminární práce v rozsahu nejméně 3,5 ns (6300 znaků), odevzdaná do 14.9. do MSTeams. Přílohou je seznam prostudované literatury.

.