Hlas, mluva, řeč

Sborník ze ze 3. 6. 2005, který uspořádal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU v roce 2006. Redakce Michal Čunderle a Eva Slavíková. Vydání první. ISBN 80-7331-074-0


Přílohy:

HlasMluvaRec.pdf (1.2 MB).