Program výuky je postaven na čtyřech základních předmětech pohybové výchovy:

  • trénink - slouží k osvojení si techniky a fyzické zdatnosti
  • tanec - akcentuje stylizovaný pohybový projev, tj. tanečnost-múzičnost, napříč všemi historickými obdobími až po současnost
  • jevištní pohyb - rozvíjí představivost, fantazii a inspiruje k vlastnímu tvůrčímu procesu
  • akrobacie - jako ryze specifický předmět slouží k osvojení si virtuózních pohybově-gymnastických technik

Součástí výuky kabinetu pohybové výchovy jsou i předměty fakultativní – šerm, step, jógová terapie ...

Kontakty

doc. Mgr. Martin Pacek

Vedoucí kabinetu

E-mail: martin.pacek@damu.cz
Telefon: 234 244 227
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Martin PACEK

Eva Kučerová

Sekretariát katedry

E-mail: eva.kucerova@damu.cz
Telefon: 234 244 221
Detail osoby
Bez obrázku

Pedagogové


.