Kabinet pohybové výchovy

Zajišťuje výuku pohybových disciplín pro katedru činoherního divadla kontinuálním pedagogickým procesem, nastaveným do šesti semestrů.

Program výuky je postaven na čtyřech základních předmětech pohybové výchovy:

  • trénink - slouží k osvojení si techniky a fyzické zdatnosti
  • tanec - akcentuje stylizovaný pohybový projev, tj. tanečnost-múzičnost, napříč všemi historickými obdobími až po současnost
  • jevištní pohyb - rozvíjí představivost, fantazii a inspiruje k vlastnímu tvůrčímu procesu
  • akrobacie - jako ryze specifický předmět slouží k osvojení si virtuózních pohybově-gymnastických technik

Součástí výuky kabinetu pohybové výchovy jsou i předměty fakultativní – šerm , step, jógová terapie ...

Kontakty

doc. Mgr. Martin PACEK

Vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 227 Detail osoby
Foto

Eva KUČEROVÁ

Sekretariát katedry Telefon: 234 244 221 Detail osoby
Foto

Pedagogové