Kabinet pohybové výchovy

zajišťuje výuku techniky mluveného projevu, jevištní řeči, zpěvu, přednesu, rozhlasového herectví, melodramu, dabingu a teorie jevištní řeči.

Cílem výuky je systematické, komplexní rozvíjení psychosomatických předpokladů hlasového a mluvního projevu herce.

Kontakty

Mgr. Regina SZYMIKOVÁ

Vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 226 Detail osoby
Foto

Eva KUČEROVÁ

Sekretariát katedry Telefon: 234 244 221 Detail osoby
Foto

Pedagogové