PROF. JANA PILÁTOVÁ ZÍSKÁ TITUL EMERITNÍ PROFESORKA DAMU

Prof. Jana Pilátová je antropoložka a teatroložka, kritička a dramaturgyně, donedávna také interní pedagožka katedry autorské tvorby a pedagogiky. 
Studovala teatrologii a psychologii na FFUK. V roce 1968 byla na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. V roce 1998 na DAMU založila a pět let vedla Integrační program kreativity. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a projektů zaměřených na přesahy divadla a divadelní pedagogiku (ISTA – Mezinárodní škola divadelní antropologie). Vede diplomové a disertační práce a divadelní projekty svých studentů, s divadelním studiem Farma v jeskyni a s Divadlem Continuo pracovala na řadě inscenací jako dramaturgyně. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocenění „Živoucí poklad“. Roku 2009 vydala knihu Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, nominovanou na cenu F. X. Šaldy, a získala vyznamenání Za zásluhy o polskou kulturu. V roce 2012 byla na DAMU jmenována profesorkou. 

V září 2023 během zahájení nového akademického roku se prof. Jana Pilátová po téměř třech desítkách let pedagogického působení s DAMU rozloučila. Ve čtvrtek 29. 2. 2024 jí Karel František Tománek, děkan DAMU, udělí čestný titul emeritní profesorka. Stane se tak během zahájení festivalu Autorska tvorba Nablízko, od 17:00 ve Studiu Řetízek. 

28. února 2024