Závěrečná práce

1)

Na téma diplomky přicházíte během diplomového semináře. Zpravidla koncem listopadu zde nahlásíte téma a navrhnete vedoucího práce.

2)

Diplomku odevzdejte dle vyhlášených termínů, a to v jednom vázaném výtisku tajemnici katedry.

3)

Pro zveřejnění diplomové práce v knihovně a na internetu uzavírá student s katedrou obvykle v den státnic přílohu licenční smlouvy, jejíž znění a identifikační formulář VŠKP („vysokoškolské kvalifikační práce“) stejně jako další užitečné informace najdete zde.

1)

Na téma diplomky přicházíte během diplomového semináře. Zpravidla koncem listopadu zde nahlásíte téma a navrhnete vedoucího práce.

2)

Diplomku odevzdejte dle vyhlášených termínů, a to ve dvou vázaných vyhotoveních (včetně vloženého CD) tajemnici katedry.

3)

Pro zveřejnění diplomové práce v knihovně a na internetu uzavírá student při odevzdání práce přílohu licenční smlouvy, jejíž znění a identifikační formulář VŠKP („vysokoškolské kvalifikační práce“) stejně jako další užitečné informace najdete zde.

Požadavky na praktické výstupy

• Na sekretariátu KATaP se dozvíte vše potřebné