Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím

Jan Hančil a Hana Malaníková. Vydalo nakladatelství Brkola  v Praze v roce 2016. Vydání první. ISBN 978-80-88151-04-3 a 978-80-7331-414-9


Přílohy:

HERECKA_PROPEDEUTIKA_mezi_autorstvim_a_herectvim.PDF (2.1 MB).