Aktuálně

Termíny státnic

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Authorial Acting Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 17.09.2024
Authorial Acting Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - Autorská tvorba a psychosomatika Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - Autorské herectví Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.) Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 17.09.2024

Před státnicemi

K vypsaným termínům se přihlásíte přes KOS, kde si také ohlídejte, co vám ještě chybí ke splnění učebního plánu.

Před konáním zkoušky musí každý student posledního ročníku řádně ukončit studium a nechat si  na studijním oddělení zkontrolovat plnění v KOSu..

Studium nebudete mít uzavřené bez absolventské prezentace. V žádném případě ji tedy nedělejte těsně před státnicemi a včas se domluvte s pedagogy na tom, aby na ni mohli přijít.

Musíte mít také uhrazeny veškeré poplatky za delší studium, pokud vám byly předepsány.

Dále je třeba odevzdat studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list, jinak vám nebude státní zkouška umožněna.

Státní zkoušku (i její opakování) lze konat nejpozději do dvou let od ukončení posledního ročníku studia, nejdéle však do podzimního termínu státnic v příslušném roce.

Ke státnicím se mohou přihlásit i ti, kteří aktuálně čerpají dvouletou lhůtu pro vykonání státní zkoušky.

Přesný harmonogram státnic podle data, hodiny a místa konání vám včas oznámíme.

Průběh státní závěrečné zkoušky

1

Diplomant přijde o hodinu dřív, vytáhne si jednu oborovou otázku (psychosomatika) a jednu z historie a teorie divadla. V klidu se připraví.

2

Před komisí diplomant stručně představí svou diplomovou práci. Potom vedoucí a oponent přednesou posudky. Diplomant na ně reaguje a odpoví na položené otázky.

3

Adept odpovídá na vybrané otázky. V zásadě jde o to, aby prokázal věcnou znalost, formuloval své názory (nikoli pocity), reflektoval vlastní zkušenost a byl schopen odborné rozpravy.

4

Komise se poradí a ohlásí adeptovi, jak pochodil.

Dobře míněné doporučení

Než budete sami státnicovat, přijďte se podívat na své kolegy. Jednak abyste je podpořili, jednak abyste zjistili, oč a jak asi tak jde. 

Okruhy témat ke státnicím