Mimořádná výuka a hosté

Wendy Houston

Od 9. do 12. prosince 2021 přivítáme na KATAP londýnskou režisérku, choreografku a pedagožku Wendy Houstoun, která se od osmdesátých let věnuje experimentálnímu pohybu a divadelním formám. 

Uplynulé mimořádky

Prof. Miroslav Petříček: Tělo, smyslové vnímání a rozumění

Přednáška pro studenty doktorského studia a další zájemce napříč katedrou (a školou)

26. 11. v 10.00 (prostory KATaP)

 

PŘESAHY SLOVA K HUDBĚ A OBRAZU

V pátek 1. listopadu od 14.30 do 17.30 a v neděli 3. listopadu od 16 do 20 hodin, dvoudílný, bohatě dokumentovaný seminář.

Řeč, zejména básnická, není jen sdělováním významů, ale také realizací jiných možností slova včetně jeho hudebnosti a obrazivosti. Od svých počátků byl přednes poezie spjat se zpěvem; poezie recitovaná bez hudby a čtená jako literatura se prosadila až v několika posledních staletích. Na druhé straně však doba knihtisku upozornila na další přesah básnického slova – směrem k obrazu.

Tématem semináře, na který zveme zejména studenty se zájmem o řeč a verš, je tedy slovo v celém svém výrazovém potenciálu.

Markéta Potužáková, Michaela Raisová a Přemysl Rut

 

Dílna Tělo a hlas/Improvizace a autorství

Sobota–neděle 8.–9. 12. 2018

Jana Novorytová, Michaela Raisová 


Dílna indického tance Kalaripayattu (2. část)

Sobota 10. 11. 2018 (10–17)

Nirav Zaverbhai

 

Dílna Funkční vzorce postury, pohybu a dechu

Neděle 14. 10. 2018 (10–17)

Jiří Čumpelík

 

Dílna indického tance Kalaripayattu (1. část)

Sobota 12. 5. 2018 (13–16)

Nirav Zaverbhai

 

Seminář teorie pohybu

Pátek 20. 4. 2018 (11–17:30) a sobota 21. 4. (11–14:30)

Petra Oswaldová, Michaela Raisová, Jiří Lössl

 

Dílna jógy a Meditace ve zvuku gongu

Sobota 14. 4. 2018 (17–20)

Martina Hájková, Kamila Černá