Pro studenty

Co by vás nemělo minout

VÝU KA?

12. května začne za omezených podmínek VÝUKA. Přednost budou mít klíčové předměty katedry a ty, které se nedají realizovat jinde. Přiměřené časy vyhradíme zkoušení autorských prezentací. Do té doby probíhá tam, kde je to možné, alternativní způsob výuky (online, seminárky, samostatné úkoly apod.).

Do školy mohou studenti všech ročníků, avšak pouze v počtu do 15 osob v jednom prostoru. Na čase a místnosti se musíte nejméně dva dny předem domluvit s tajemníkem katedry, protože Vaše plány musíme nahlásit písemně a předem vrátnici - jinak nebudete vpuštěni. Na vrátnici také podepíšete čestné prohlášení o bezinfekčnosti (více o pravidlech zde). Tento režim se týká i Tržiště. Přednost má stále online výuka.

Od 15. do 19. června uděláme ve ZKRÁCENÉ A ROZUMNÉ VERZI KLAUZURY. Jejich hlavním bodem budou autorské prezentace. Ostatní nepovinně a se zdravou mírou. Tím pro tento akademický rok končíme.

STÁTNICE (české i anglické) budou 21. a 22. září. Diplomové práce se oficiálně odevzdávají měsíc předem (21. a 22. srpna).

ABSOLVENTSKÉ AUTORSKÉ prezentace DOPORUČUJEME nechat na ZÁŘÍ (nejpozději 5 dnů před státnicemi, tedy do 16. září včetně). Taky doporučujeme, aby studenti z praktických důvodů sdružili tyto prezentace v pár společných termínů.

Doktorandská oborová rada se bude konat 23. či 24. září

Ke každému bodu si znovu připište něco jako „pravděpodobně“, „když to půjde“, „kéž“. Samosebou nevíme, co a jak přesně přijde, realita náš scénář může ještě přepisovat.


Užitečné dokumenty a formuláře