Videa

Studenti byli osloveni, aby prostřednictvím formátu krátkého autorského videa sdíleli svoji studentskou zkušenost na katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATAP/DACP). Pojetí i realizaci byl ponechán volný tvůrčí prostor. Otázka, na kterou videa odpovídají, byla, co by chtěli studenti vlastním jazykem sdělit uchazečům o studium na KATAP (DACP). Videa vznikla ve studentské spolupráci napříč programy a ročníky katedry v roce 2022-23 a jejich vznik byl podpořen vnitřním grantem DAMU.

Vojta zpovídá Vojtu / Vojta interviews Vojta

Student Vojtěch Klinger hovoří o studiu na KATaP a své roli ve studentské komoře Akademického senátu DAMU.

DACP promo Viktor Buzharov

Authors: Viktor Buzharov a Štěpán Smoljak.

DACP promo Sumin Sung

Authors: Sumin Sung and Štěpán Smoljak

DACP promo Alexandra Ziolko

Authors: Aleksandra Ziółkowska and Štěpán Smoljak.

K čemu je dobrý KATaP?

Selfpromo KATaP (vymyslel a spískal náš student Martin Třešňák)

Co jsou autorské prezentace?

Vedoucí KATaP doc. Michal Čunderle vysvětluje ve spotu Martina Třešňáka principy klíčového předmětu katedry.