KONZULTACE PRO UCHAZEČE/KY NA KATAP

Konzultace pro uchazeče k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium na KATaP proběhnou dne 1. března 2024 v 16:30 v místnosti R407 na adrese DAMU, Karlova 26, Praha 1. Na dotazy budou odpovídat pedagogové katedry včetně její vedoucí a zástupci studentů bakalářského i magisterského programu. 

Konzultace budou probíhat v rámci  festivalu Nablízko, který organizují studenti 2. ročníku Katedry autorské tvorby a pedagogiky, kde se uchazeči mohou seznámit s tvorbou studentů i absolventů katedry.

Více informací o programu festivalu zde.

21. února 2024