Festival Autorská tvorba nablízko

Festival NABLÍZKO 2024

29. 2. – 3. 3. 2024

Dotkněte se autorské tvorby. Zažijte atmosféru naší katedry na vlastní kůži.

Zveme vás na 17. ročník festivalu NABLÍZKO pořádaný studenty Katedry autorské tvorby a pedagogiky. Čekají na vás od čtvrtečního podvečera do neděle workshopy, autorská představení, site specific performance, koncerty a mnohem víc.

Přihlaste se zde na workshopy 

Sledujte naše stránky, ale i Facebook a Instagram.

PROGRAM 

Čtvrtek 

17:00 Zahájení festivalu / Foyer DISK

18:00 – 18:15 Koncert: Dcérečky (15') / R312

19:00 – 19:45 Koncert: Filtr (obývákový pop) (45') / R312

20:00 – 20:30 Koncert: Boháči aka Richmen (30') / R312

21:00 – 22:00  Koncert: Hyjé! (60') / R312

 

Pátek

(CZ+ENG)

9:30 – 11:30  Workshop: Movement (120‘) Klára Lidinská, Anna Stenzlová / Velký taneční sál

10:00 – 13:00 Workshop: Klauni nablízko (180‘) Hana Malaníková / DISK

(BEZBARIÉROVÉ) 

10:00 – 13:00 Workshop: Cestou hlasu (180‘) Ivana Vostárková / Husovka 

(ENG) 

10:30 – 12:00 Workshop: Dialogical Acting with the Inner Partner (90‘) Jakob Keller, Eva slavíková / R312

(BEZBARIÉROVÉ) 

12:00 – 12:40 Medvěd (závěrečná autorská prezentace) (40')  Zuzana Jurechová / Studio Řetízek 

(BEZBARIÉROVÉ) 

14:00 – 14:20 Indiánská (20') Kamila Hrnčířová, Filip Novák / Foyer DISK

(BEZBARIÉROVÉ) 

14:30 – 15:30 Koncert: Stanislava Spišiaková (50') / Studio Řetízek 

(BEZBARIÉROVÉ) 

16:00 – 17:40 Haprdáns (100‘) František Špaček, Andrea Kautzká, Barbora Špačková / Studio Řetízek 

16:30 – 17:30 Speed dating alias Konzultace (60‘) Hana Malaníková / R407

18:00 – 19:30 Clifton (90') Michal Čunderle, Jiří Lábus, Václav Zimmermann / R302 

20:00 – 21:15 Koncert: Abaziya (75') / DISK 

22:00 – 23:30 DJ: ODODDNT (90') / DISK

 

Sobota

9:00 – 11:30 Workshop: Site-fight-specific (150') Petr Reif / Foyer DISK

(BEZBARIÉROVÉ)

10:00 – 12:30 Workshop: Autorské psaní (150') Petr Jediný Novotný / K101

(BEZBARIÉROVÉ)

11:00 – 12:30 Workshop: Dialogické jednání s vnitřním partnerem (90‘) Pavel Zajíček, Zuzana Pitterová / Studio Řetízek 

(ENG)

11:00 – 12:30 Workshop: Authorial reading (90‘) Vít Zeman / R407 

(BEZBARIÉROVÉ) 

13:30 – 15:00 Workshop: Autorské čtení (90‘) Petr Jediný Novotný / K101

(BEZBARIÉROVÉ) 

13:30 – 13:45 Srnky (autorská prezentace) (15') Magdalena Kovářová / Foyer DISK

14:00 – 14:45 Divočina (závěrečná autorská prezentace) (35')  Anna Stenzlová / R407 

14:00 – 14:50 Text-appeal (50‘) Přemysl Rut, Jakob Keller / Studio Řetízek 

15:00 – 16:00 Autorské prezentace (60‘) studenti KATaP / DISK

16:15 – 16:45 Koncert: Lionceau (30') / Studio Řetízek

17:00 – 18:00 Improkdovíčeho (60') Václav Zimmermann, Jáchym Sůra / DISK

19:00 – 20:00 Interpretace písniček Pavla Kopty (60') Přemysl Rut a studenti KATaP / Husovka

(CZE+ENG)

20:30 – 21:30  Otevřená taneční lekce bachaty (60‘) Klára Lidinská / Husovka

 

Neděle

9:00 – 14:00 Workshop: TO BY MOH´ ŘÍCT KAŽDEJ (storytelling) (300‘) Michala Piskačová / R302

(BEZBARIÉROVÉ) (děti friendly)

11:00 – 11:30 Autorské čtení: Diviška a červený provázek (30') kniha Barbory Purmové, čtou Barbora Purmová a Diana Čičmanová  / Studio Řetízek  

(ENG) (BEZBARIÉROVÉ) 

13:00 – 14:00 Waiting for Godot (45‘) Mariale Carranza, Yael Sophia Webster / Studio Řetízek

(BEZBARIÉROVÉ) 

14:20 – 14:50 dake (beatboxová performance) (30') David Mirský / Foyer DISK

15:00 – 15:50 Autorské prezentace a Buch Kopitovič (50') Adriana Ihumentseva, Kapitolina Kolobova, Valerie Lobachova / R302 

16:00 – 16:50 Hořím. (závěrečná autorská prezentace) (50') Filip Novák / R302

(BEZBARIÉROVÉ) 

18:00 – 19:30 Podzimní sonáta (90‘) Ekaterina Kokourova, Kristýna Zinková, Tereza Kořánová / Studio Řetízek

----

Festival NABLÍZKO

29/2 – 3/3/2024

Get in touch with authorial creativity. Experience the atmosphere of our department, feel it in your own body.

We invite you to the 17th annual NABLÍZKO festival organized by students of the Department of Authorial Creativity and Pedagogy. Workshops, authorial performances, site-specific performances, concerts and much more await you. 

Here sign up for workshops 

Don't forget to follow us on our Instagram and Facebook - @nablizko.

PROGRAM

Thursday

17:00 Festival Opening / Foyer DISK

18:00 – 18:15 Concert: Dcérečky (15 min) / R312

19:00 – 19:45 Concert: Filtr (bedroom pop) (45 min) / R312

20:00 – 20:30 Concert: Boháči aka Richmen (30 min) / R312

21:00 – 22:00 Concert: Hyjé! (60 min) / R312

 

Friday

(CZ+ENG)

9:30 – 11:30 Workshop: Movement (120 min) Klára Lidinská, Anna Stenzlová / Large Dance Hall

10:00 – 13:00 Workshop: Nablízko Clowns (180 min) Hana Malaníková / DISK theatre

(ACCESSIBLE)

10:00 – 13:00 Workshop: The Path of Voice (180 min) Ivana Vostárková / Husovka

(ENG)

10:30 – 12:00 Workshop: Dialogical Acting with the Inner Partner (90 min) Jakob Keller, Eva Slavíková / R312

(ACCESSIBLE)

12:00 – 12:40 Bear (final authorial presentation) (40 min) Zuzana Jurechová / Studio Řetízek

(ACCESSIBLE)

14:00 – 14:20 Indians (20 min) Kamila Hrnčířová, Filip Novák / DISK Foyer

(ACCESSIBLE)

14:30 – 15:30 Concert: Stanislava Spišiaková (50 min) / Studio Řetízek

(ACCESSIBLE)

16:00 – 17:40 Haprdáns (100 min) František Špaček, Andrea Kautzká, Barbora Špačková / Studio Řetízek

16:30 – 17:30 Speed dating AKA Consultations (60 min) Hana Malaníková / R407

18:00 – 19:30 Clifton (90 min) Michal Čunderle, Jiří Lábus, Václav Zimmermann / R302

20:00 – 21:15 Concert: Abaziya (75 min) / DISK

22:00 – 23:30 DJ: ODODDNT (90 min) / DISK

 

Saturday

9:00 – 11:30 Workshop: Site - fight - specific (150 min) Petr Reif / DISK Foyer

(ACCESSIBLE)

10:00 – 12:30 Workshop: Authorial Writing (150 min) Petr Jediný Novotný / K101

(ACCESSIBLE)

11:00 – 12:30 Workshop: Dialogical Acting with the Inner Partner (90 min) Zuzana Pitterová, Pavel Zajíček / Studio Řetízek

(ENG)

11:00 – 12:30 Workshop: Authorial Reading (90 min) Vít Zeman / R407

(ACCESSIBLE)

13:30 – 15:00 Workshop: Authorial Reading (90 min) Petr Jediný Novotný / K101

(ACCESSIBLE)

13:30 – 13:45 Deer (authorial presentation) (15 min) Magdalena Kovářová / DISK Foyer

14:00 – 14:45 Wilderness (final authorial presentation) (35 min) Anna Stenzlová / R407

14:00 – 14:50 Text-appeal (50 min) Přemysl Rut, Jakob Keller / Řetízek 

15:00 – 16:00 Authorial Presentations (60 min) KATaP students / DISK

16:15 – 16:45 Concert: Lionceau (30 min) / Řetízek

17:00 – 18:00 Improkdovíčeho (60 min) Václav Zimmermann, Jáchym Sůra / DISK

19:00 – 20:00 Interpretation of Songs by Pavel Kopta (60 min) Přemysl Rut and KATaP students / Husovka

(ENG+CZE)

20:30 – 21:30 Open Bachata Dance Lesson (60 min) Klára Lindovská / Husovka

 

Sunday

9:00 – 14:00 Workshop: Storytelling (300 min) Michaela Piskačová / R302

(ACCESSIBLE) (child friendly)

11:00 – 11:30 Authorial Reading: Diviška and the Red String (30 min) book by Barbora Purmová, read by the author and Diana Čičmanová / Řetízek

(ENG) (ACCESSIBLE)

13:00 – 14:00 Waiting for Godot (45 min) Mariale Carranza, Yael Sophia Webster / Řetízek

(ACCESSIBLE)

14:20 – 14:50 dake (beatbox performance) (30 min) David Mirský / DISK Foyer

15:00 – 15:50 Authorial Presentations and Buch Kopitovič (50 min) Adriana Ihumentseva, Kapitolina Kolobova, Valerie Lobachova / R302

16:00 – 16:50 I'm Burning. (final authorial presentation) (50 min) Filip Novák / R302

(ACCESSIBLE)

18:00 – 19:30 Autumnal Sonata (90 min) Ekaterina Kokourova, Kristýna Zinková, Tereza Kořánová / Řetízek