Co je u nás nového

NABLÍ ZKO

Festival Autorská tvorba Nablízko pro vás i nás připravujeme 2.–5. 3. 2023. Program festivalu brzy představíme na festivalovém facebooku.


KLAU ZURY

KLAUZURY LEDEN/JANUARY 2023

Pondělí/Monday 9.1.

10:30 – 12:00                     otevřená hodina herecké 1. roč./open class of acting 1st year ENG (Kateřina Daňková a Eva Čechová)

Pondělí/Monday 16.1.

10:00 – 11:30                     pohyb + reflexe 1. ročník/movement + reflection 1st year CZ+ENG (Mish Rais) Velký sál

11:45 – 12:15                     Vesničko má pod Šumavou – řeč 3. roč./speech 3rd year CZ (Michal Čunderle)

12:15 – 12:45                     verš/poem CZ (Markéta Potužáková)

14.00 – 14.20                     speech ENG (Pavel Zajíček)

14.30 – 15.15                     herecká 2. ročník/acting class 2nd year CZ (Jan Hančil, Jan Večeřa)

15.30 – 16.30                     reflexe celodenní/reflection of the day

Úterý/Tuesday 17.1.

10:00 – 11:30                     pohyb + reflexe 1. ročník/movement + reflection 1st year CZ+ENG (Mish Rais) Velký sál

11:45 – 12:15                     Pan Kaplan – řeč 2. roč./speech 2nd year CZ (Michal Čunderle)

12:15 – 12:45                     Pan Kaplan – speech ENG (Mish Rais)

14.00 – 15.30                     autorské prezentace/authorial presentations (7x)

15.45 – 17.30                     reflexe celodenní/reflection of the day

Středa/Wednesday 18.1.

9:30  – 11:30                      autorské prezentace/authorial presentations (7x)

11:45 – 13:30                     reflexe/reflection

15:00 – 16:15                     řeč 1. roč. + Zuzana/speech 1st year + Zuzana CZ (Markéta Potužáková)

16:30 – 17:00                     reflexe/reflection

Čtvrtek/Thursday 19.1.

11:00 – 12:30                     interpretace písničky + reflexe/song interpretation + reflection (Přemysl Rut) Řetízek

14:00 – 17:00                     povinné individuální pohovory 1. roč./mandatory individual interviews 1st year CZ + ENG

Pátek/Friday 20.1.

10:00 – 12:30                     dobrovolné individuální pohovory 2.+3. roč./voluntary individual interviews 2nd and 3rd year CZ + ENG


DIA LOG

DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ PRO VEŘEJNOST POKRAČUJEME V ZIMNÍM SEMESTRU 2022.

POZOR! V pondělí se pro začátečníky otevírá ještě jeden čas a to od 12:00 do 13:30 v místnosti R312! Kurzy DJ pro začátečníky ve čtvrtky večer se otevírat nebudou. 

Rozvrh:  Začátečníci  - pondělí 12:00 - 13:30 a 13:30 - 15:00 místnost R312

               Pokročilí       - pondělí 12:00 - 13:30 místnost R312 a R313

                                    - úterý 18:00 - 19:30 místnost R312

                                    - středa 13:30 - 15:00 místnost R313

Těšíme se na Vás!


Promo KATaP očima studentů

Know-how

Jaké bylo promo Nablízka

Praktické informace

DAMU

Aktuality celé DAMU najdete na Úřední desce..