VÝSLEDKY II. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Po druhém kole přijímacích zkoušek byli navrženi k přijetí tito uchazeči do magisterského navazujícího studia s kódem přihlášky:

61034954
41637658
14743736
99114847
92762253


a tito uchazeči do bakalářského studia s kódem přihlášky:

22657829
16255838

=============================================================================

VÝSLEDKY I. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Do druhého kola přijímacích zkoušek postupují tito uchazeči o magisterské navazující studium s kódem přihlášky:

65511447
61034954
50161226
99114847
14743736
70215348
41637658
76766002


a dále tito uchazeči o bakalářské studium s kódem přihlášky:

28841185
19910070
87445897
16255838
22657829
79709773


Všem děkujeme za nasazení, otevřenost a inspirativní setkání!

aktuality

Studenti byli osloveni, aby prostřednictvím formátu krátkého autorského videa sdíleli svoji studentskou zkušenost na katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATAP/DACP). Pojetí i realizaci byl ponechán volný tvůrčí prostor. Otázka, na kterou videa odpovídají, byla, co by chtěli studenti vlastním jazykem sdělit uchazečům o studium na KATAP (DACP). Videa vznikla ve studentské spolupráci  napříč programy a ročníky katedry v roce 2022-23 a jejich vznik byl podpořen vnitřním grantem DAMU..