Studijní programy

Herectví alternativního a loutkového divadla

bakalářský Herectví jako současný, živý organismus se spoustou otázek ve stále se vyvíjejících uměleckých žánrech. Tříleté studium herectví alternativního a loutkového divadla, které všestranně vybaví absolventa pro soudobou jevištní praxi.

Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla

bakalářský Divadlo jako proces, výzkum, zkušenost. Spolupráce a vzájemné ovlivňování. Studium jako dialog a experiment. Režisér či dramaturg jako autor, nikoli autoritář.

Scénografie alternativního a loutkového divadla

bakalářský Komunikace v týmu skrze obraz, materiál a řemeslo. Rozvoj vizuálního a konceptuálního myšlení, imaginace, magie. Nehierarchické vnímání divadelní tvorby, autorský přístup. Důraz na schopnost kritického myšlení, hledání vlastních témat a souvislostí.

Alternativní a loutkové divadlo

navazující magisterský Mezioborový magisterský program nahlíží divadlo jako organickou syntézu jednotlivých složek. Studium jako osobní, autorský umělecký výzkum napříč obory.

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

doktorský Doktorský studijní program jako propojení tradic, alternativ i aktuálních jevištních trendů. Nejde jen o studium historie, ale o hledání vazeb a souvislostí v alternativním a loutkovém divadle.

Studijní program v anglickém jazyce

Studijní obory - dobíhající akreditace