Nahlásit název a téma písemné bakalářské práce a název absolventského uměleckého výkonu – vyplnit a odeslat Interní formulář k bakalářské zkoušce / DOCX :

do 31. ledna 2020.


Nahlásit téma a název magisterské práce a název tvůrčího / uměleckého výkonu - vyplnit a odeslat Interní formulář k magisterské zkoušce / DOCX :

do 22. listopadu 2019.


Odevzdání vázané písemné bakalářské / písemné magisterské diplomové práce v požadované úpravě a rozsahu:

  2. ledna 2020 (zimní termín),
18. května 2020 (jarní termín),
24. srpna 2020 (podzimní termín).


INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Jak práci odevzdat

Odevzdat písemnou bakalářskou práci (2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – forma elektronického odevzdání bude upřesněna) – právní terminologie VYSOKOŠKOLSKÁ  KVALIFIKAČNÍ  PRÁCE – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP pro typ A - teoretická práce:

Postup: 
Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.