Závěrečná práce

Nahlásit název a téma písemné BAKALÁŘSKÉ diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu – prostřednictvím vyplněného Interního formuláře k bakalářské zkoušce / DOCX a odeslat tajemnici katedry na jitka.nohova@damu.cz:

do 16. ledna 2023


Nahlásit téma a název kvalifikační MAGISTERSKÉ diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu prostřednictvím vyplněného Interního formuláře k magisterské zkoušce / DOCX a odeslat tajemnici katedry na jitka.nohova@damu.cz :

do 16. ledna 2023


Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v KOSu a odevzdání vázané písemné bakalářské diplomové / kvalifikační magisterské diplomové práce v požadované úpravě a rozsahu – osobně do kanceláře KALD tajemnici katedry:

19. prosince 2022 (lednový termín)
15. května 2023 (červnový termín)
21. srpna 2023 (zářijový termín)


INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Jak práci odevzdat

Odevzdat písemnou práci 1x vytištěnou a svázanou – právní terminologie VYSOKOŠKOLSKÁ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP:

  • Pro typ A – teoretická práce,
  • pro typ B – hra, scénář, dokumentace (studenti režie, dramaturgie, scénografie),
  • pro typ D – interpretační výkon (studenti herectví).

Postup:

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

Dokumenty a formuláře


.