Závěrečná práce

Nahlásit název a téma písemné bakalářské práce a název absolventského uměleckého výkonu – vyplnit a odeslat Interní formulář k bakalářské zkoušce / DOCX a odeslat na jitka.nohova@damu.cz:

do 31. ledna 2022


Nahlásit téma a název kvalifikační magisterské práce a název absolventského uměleckého výkonu - vyplnit Interní formulář k magisterské zkoušce / DOCX a odeslat na jitka.nohova@damu.cz :

do 29. listopadu 2021


Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v KOSu a odevzdání vázané písemné bakalářské diplomové / kvalifikační magisterské diplomové práce v požadované úpravě a rozsahu – osobně do kanceláře KALD tajemnici katedry:

  3. ledna 2022 (zimní termín)
16. května 2022 (jarní termín)
22. srpna 2022 (podzimní termín)


INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Jak práci odevzdat

Odevzdat písemnou práci 1x vytištěnou a svázanou – právní terminologie VYSOKOŠKOLSKÁ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – VŠKP. 

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP: 

  • Pro typ A - teoretická práce,
  • pro typ B – hra, scénář, dokumentace (studenti režie, dramaturgie, scénografie),
  • pro typ D – interpretační výkon (studenti herectví).

Postup:

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

Dokumenty a formuláře


.