Závěrečná práce

Zapsat do KOSu Název, Téma a Jazyk bakalářské práce / diplomové magisterské práce (dále VŠKP) - podrobnosti viz Metodický postup.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP

  • pro typ A - teoretická práce,
  • pro typ B – hra, scénář, dokumentace (studenti režie, dramaturgie, scénografie),
  • pro typ D – interpretační výkon (studenti herectví).

Vyplnit první formulář ZADÁNÍ VŠKP (web), vytisknout a podepsaný odevzdat na sekretariát katedry tajemnici J.Nohové:

do 22.prosince 2023

Do druhého formuláře ZADÁNÍ absolventského uměleckého výkonu, který student dostane mailovou poštou z katedry, napsat NÁZEV VÝKONU. Tento formulář pošlete elektronicky na sekretariát katedry tajemnici J.Nohové:

do 22.prosince 2023

Z těchto podkladů bude sepsán přehled a předložen ke schválení děkanovi DAMU 15. ledna 2024. Poté katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů a údaje zapíše do KOSu:

  • typ A - teoretická práce VŠKP,
  • typ B – absolventský umělecký výkon - hra, scénář, dokumentace (studenti Režie-dramaturgie,
  •  Scénografie, Alternativní a loutkové divadlo),
  • typ D – absolventský umělecký výkon - interpretační výkon (studenti Herectví).
INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.

Jak práci odevzdat

  • Přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce v KOSu.
  • Odevzdat 1 výtisk VŠKP v požadované úpravě (vázaný v pevných deskách) a rozsahu – osobně do kanceláře KALD tajemnici katedry J.Nohové (prosinec), nové administrátorce katedry (červen a dále).

Postup:

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

Termíny:

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v KOSu a odevzdání vázané písemné bakalářské diplomové / kvalifikační magisterské diplomové práce v požadované úpravě a rozsahu – osobně do kanceláře KALD tajemnici katedry:

18. prosince 2023 (pro lednový termín SZZ)
15. května 2024 (pro červnový termín SZZ)
29. července 2024 (pro zářijový termín SZZ)

Dokumenty a formuláře