Závěrečná práce

Nahlásit název a téma písemné bakalářské práce a název absolventského uměleckého výkonu – vyplnit a odeslat Interní formulář k bakalářské zkoušce / DOCX a odeslat na jitka.nohova@damu.cz:

do 31. ledna 2021.


Nahlásit téma a název kvalifikační magisterské práce a název absolventského uměleckého výkonu - vyplnit Interní formulář k magisterské zkoušce / DOCX a odeslat na jitka.nohova@damu.cz :

do 25. listopadu 2020.


Odevzdání vázané písemné bakalářské / písemné magisterské diplomové práce v požadované úpravě a rozsahu:

4. ledna 2021 (zimní termín),
17. května 2021 (jarní termín),
23. srpna 2021 (podzimní termín).


INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Jak práci odevzdat

Odevzdat písemnou práci (2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – CD) – právní terminologie VYSOKOŠKOLSKÁ  KVALIFIKAČNÍ  PRÁCE – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP

  • pro typ A - teoretická práce,
  • pro typ B – hra, scénář, dokumentace (studenti režie, dramaturgie, scénografie),
  • pro typ D – interpretační výkon (studenti herectví).

Postup:

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

Dokumenty a formuláře


.