PROCES 023

NAPOJENÍ

30. 1. 2023 – 2. 2. 2023 na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU i jinde

Pojďme se všichni napojit jeden na druhého, naslouchat si a nacítit se na jednotný rytmus, na tlukot srdce Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

PROCES je tvorba, PROCES je divadlo, PROCES je spolupráce a sounáležitost.

Od 30.1. do 2.2.2023 máme možnost se jednoho krásného PROCESu účastnit.

Představení, koncerty, scénické čtení nebo debaty.

Otevřená náruč a mysl.

To je 23. ročník klauzurního festivalu KALD.

KLAUZURNÍ FESTIVAL PROCES

Klauzurní festival Proces je platformou ke sdílení a evaluaci uměleckých prací studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (KALD). Je integrální součástí výuky a zakončuje každý semestr studia - během několika dnů na přelomu ledna a února a května a června má na programu desítky dokončených i rozpracovaných projektů studentů všech programů na KALD. Cílovým publikem jsou především studenti a pedagogové KALD a dalších kateder fakulty, zájemci o studium na KALD a pozvaní hosté z profesionální scény – pedagogové zahraničních uměleckých škol a umělečtí ředitelé divadel a festivalů. Součástí programu jsou představení, instalace, performance, výstavy, koncerty, projekce, akce ve veřejném prostoru atd. Festival se odehrává převážně v prostorech školy, ale nezřídka také v externích divadelních i nedivadelních prostorech. Významnou součástí festivalu jsou každodenní evaluační diskuse studentů a pedagogů, kterých cílem je otevřeně reflektovat práci studentů, nabídnout jim podněty a konstruktivní zpětnou vazbu pro další rozvoj jejich umělecké práce (nejen) na škole.