Studijní materiály

Studijní opory OP VVV

Na katedře vznikla v rámci projektu OP VVV Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi řada nových studijních opor, určených ke studiu konkrétních předmětů, ale také k inspiraci pedagogům a studentům. O tématech od dramaturgie, přes ekologii až po grafické kreslení se dočtete v jednotlivých skriptech a metodických listech na odkazech níže.

Všechny texty jsou dostupné k volnému šíření pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0.


.