Literatura

Povinná literatura :

Slovníky :

Slovník světového divadla (DÚ)
Pavis P. : Divadelní slovník

Sborníky :

Myšlení o divadle I. a II.

Autor :
(řazeno abecedně)
Název díla :
Aristoteles : Poetika
Artaud A. : Divadlo a jeho dvojenec
Bablet D. : Scénické revoluce 20. století
Blahník V. K. : Světové dějiny divadla
Bogatyrev P. : Lidové divadlo české a slovenské
Souvislosti tvorby
Braun K. : Druhá divadelní reforma?
Brecht B. : Myšlenky
Brockett O. C. : Dějiny divadla
Brook P. : Prázdný prostor
Císař J. : Teorie herectví loutkového divadla
Craig E.G. : Herec a nadloutka
O divadelním umění
Čechov M. : Hercova cesta
O herecké technice
Česal M. : Živý herec na loutkovém divadle
Diderot D. : Herecký paradox
Dubská A. : Dvě století českého loutkářství
Etlík J. : Divadlo jako zakoušení
Termíny k dohodnutí
Hyvnar J. : Francouzská divadelní reforma
Jouvet L. : Nepřevtělený herec
Jurkowski H. : Kapitoly z dějin evropského loutkového divadla
Magie loutky
Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočiu (slovensky knižní vydání)
nebo Loutka na přelomu tisíciletí
(časopisecky Loutkář 2005, 2006)
Klíma M. : Stereotypy loutkového divadla
Kopecký J. : Co je divadlo?
Lessing G.E. : Hamburská dramaturgie
Magnin Ch. : Dějiny světového loutkového divadla
Makonj K. : Režírují klasikové
O režii v divadle herce a loutky
Zázrak neoživení mrtvé hmoty
Divadlo mezi subjektem a objektem
Od loutky k objektu
Mousignac L. : Divadlo od počiatku po naše dni (pouze slovensky)
Mukařovský J. : Studie z estetiky Studie z poetiky
Pörtner P. : Experimentální divadlo
Sokol F. (ed.) : Svět loutkového divadla
Stehlíková E. : Divadlo za času Nerona a Seneky
Styan J.L. : Prvky dramatu
Tairov A.J. : Odpoutané divadlo
Veltruský J. : Příspěvky k teorii divadla
Zich O. : Estetika dramatického umění O loutkovém divadle

Doporučená literatura :

Sborníky :

Divadla studiového typu - sborník materiálů (DÚ)
Moderní tvář divadla
Začalo to Redutou
Shakespeare a moderní divadlo
Smysl nebo nesmysl

Autor :
(řazeno abecedně)
Název díla :
Braulich M. : Max Reinhardt
Brook P. : Pohyblivý bod
Nitky času
Burian E.F. : O nové divadlo
Pražská dramaturgie
Caillois H. : Hry a lidé
Carriere J.C. : Vyprávět příběh
Císař J. : Divadla, která našla svou dobu
Proměny divadelního jazyka
Základy dramaturgie I.
Základy dramaturgie II.
Dürrenmatt F. : Stati a projevy o divadle
Dvořák J. : Divadlo v akci
Alternativní divadlo
Ejzenštejn S.M. : Kamerou, tužkou, perem
Fiebach J. : Od Craiga po Brechta (slovensky)
Fink E. : Oáza štěstí
Hra jako symbol světa
Fischer O. : Heinrich von Kleist a jeho dílo
Frejka J. : Železná doba divadla
Režie jako projev průbojného ducha
Člověk, který se stal hercem
Grossmann J. : Analýzy
Vzpomínky
Inscenace
Interpretace
Články J.G. o divadle
Grotowski J. : K Chudému divadlu
Nový zákon divadla
Hedbávný Z. : Alfréd Radok
Divadlo Větrník
Hilar K.H. : Pražská dramaturgie
Boje proti včerejšku
Honzl J. : K novému významu umění
Základy a praxe moderního divadla
Hořínek Z. : Divadlo jako hra
Cesty moderního dramatu
Žánry dramatu
Kniha o komedii
Divadlo mezi modernou a postmodernou
Huizinga J. : Homo ludens
Hyvnar J. : Herec v moderním divadle
Francouzská divadelní reforma
Just V. : Proměny malých scén
Z dílny malých scén
Divadlo satiry
Kerr W. : Jak nepsat hru
Kleist H.von : Tanečník a loutka
Klíma M. (ed) : Josef Krofta - osobnost a dílo
Divadlo a interakce I.
Divadlo a interakce II.
Kopecký J. : A.Artaud - Život - dílo - sny - texty
Kott J. : Shakespearovské črty
Kovalčuk J. : Autorské divadlo 70. let
Lukavský R. : Být nebo nebýt
Stanislavského metoda herecké práce
Martínek K. : Mejerchold
Dějiny sovětského divadla
Maydl P. : Psychologie a sociologie v divadle
Mejerchold V.E. : Rekoštrukcia divadla (slovensky)
Mikeš V. : Divadlo španělského Zlatého věku
Divadlo francouzského baroka
Mukařovský J. : Cestami poetiky a estetiky
Studie I.
Studie II.
Kapitoly z české poetiky
Oslzlý P., Kořán J. : Living Theatre
Osolsobě I. : Divadlo, které mluví, zpívá a tančí
Mnoho povyku pro sémiotiku
Piscator E. : Politické divadlo
Procházka M. : Znaky dramatu a divadla
Reich H. : Bertolt Brecht
Scherhauffer P. : Čítanka z dějin divadelní režie I. - III. (slovensky)
Kalendárium z dějin divadelní režie (slovensky)
Slawinská I. : Myšlení o divadle
Soprová J. : Odin Theatre
Srba B. : Poetické divadlo E.F.B.
O nové divadlo
Stanislavskij K.S. : Můj život v umění
Styan J. L. : Černá komedie
Suchařípa L. : Pravidla hry
Šklovskij V. : Teorie prózy
Próza
Tichý Z.A., Ježek V. : Šest z šedesátých
Vilar J. : Tajemství divadla
Vostrý J. : Ejzenštejnovy lekce divadelní režie
Režie je umění
Úvod do studia režie a dramaturgie
Umělecký obraz

V Praze dne 5.2. 2008

doc. MgA. Karel Makonj

Za správnost: Jitka Nohová

 


.