Literatura

Povinná literatura:

Slovníky:

Slovník světového divadla (DÚ)
Pavis P.: Divadelní slovník

Sborníky:

Myšlení o divadle I. a II.

Autor:
(řazeno abecedně)
Název díla:
Aristoteles: Poetika
Artaud A.: Divadlo a jeho dvojenec
Bablet D.: Scénické revoluce 20. století
Blahník V. K.: Světové dějiny divadla
Bogatyrev P.: Lidové divadlo české a slovenské
Souvislosti tvorby
Braun K.: Druhá divadelní reforma?
Brecht B.: Myšlenky
Brockett O. C.: Dějiny divadla
Brook P.: Prázdný prostor
Císař J.: Teorie herectví loutkového divadla
Craig E.G.: Herec a nadloutka
O divadelním umění
Čechov M.: Hercova cesta
O herecké technice
Česal M.: Živý herec na loutkovém divadle
Diderot D.: Herecký paradox
Dubská A.: Dvě století českého loutkářství
Etlík J.: Divadlo jako zakoušení
Termíny k dohodnutí
Hyvnar J.: Francouzská divadelní reforma
Jouvet L.: Nepřevtělený herec
Jurkowski H.: Kapitoly z dějin evropského loutkového divadla
Magie loutky
Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočiu (slovensky knižní vydání)
nebo Loutka na přelomu tisíciletí
(časopisecky Loutkář 2005, 2006)
Klíma M.: Stereotypy loutkového divadla
Kopecký J.: Co je divadlo?
Lessing G.E.: Hamburská dramaturgie
Magnin Ch.: Dějiny světového loutkového divadla
Makonj K.: Režírují klasikové
O režii v divadle herce a loutky
Zázrak neoživení mrtvé hmoty
Divadlo mezi subjektem a objektem
Od loutky k objektu
Mousignac L.: Divadlo od počiatku po naše dni (pouze slovensky)
Mukařovský J.: Studie z estetiky Studie z poetiky
Pörtner P.: Experimentální divadlo
Sokol F. (ed.): Svět loutkového divadla
Stehlíková E.: Divadlo za času Nerona a Seneky
Styan J.L.: Prvky dramatu
Tairov A.J.: Odpoutané divadlo
Veltruský J.: Příspěvky k teorii divadla
Zich O.: Estetika dramatického umění O loutkovém divadle

Doporučená literatura:

Sborníky:

Divadla studiového typu - sborník materiálů (DÚ)
Moderní tvář divadla
Začalo to Redutou
Shakespeare a moderní divadlo
Smysl nebo nesmysl

Autor:
(řazeno abecedně)
Název díla:
Braulich M.: Max Reinhardt
Brook P.: Pohyblivý bod
Nitky času
Burian E.F.: O nové divadlo
Pražská dramaturgie
Caillois H.: Hry a lidé
Carriere J.C.: Vyprávět příběh
Císař J.: Divadla, která našla svou dobu
Proměny divadelního jazyka
Základy dramaturgie I.
Základy dramaturgie II.
Dürrenmatt F.: Stati a projevy o divadle
Dvořák J.: Divadlo v akci
Alternativní divadlo
Ejzenštejn S.M.: Kamerou, tužkou, perem
Fiebach J.: Od Craiga po Brechta (slovensky)
Fink E.: Oáza štěstí
Hra jako symbol světa
Fischer O.: Heinrich von Kleist a jeho dílo
Frejka J.: Železná doba divadla
Režie jako projev průbojného ducha
Člověk, který se stal hercem
Grossmann J.: Analýzy
Vzpomínky
Inscenace
Interpretace
Články J.G. o divadle
Grotowski J.: K Chudému divadlu
Nový zákon divadla
Hedbávný Z.: Alfréd Radok
Divadlo Větrník
Hilar K.H.: Pražská dramaturgie
Boje proti včerejšku
Honzl J.: K novému významu umění
Základy a praxe moderního divadla
Hořínek Z.: Divadlo jako hra
Cesty moderního dramatu
Žánry dramatu
Kniha o komedii
Divadlo mezi modernou a postmodernou
Huizinga J.: Homo ludens
Hyvnar J.: Herec v moderním divadle
Francouzská divadelní reforma
Just V.: Proměny malých scén
Z dílny malých scén
Divadlo satiry
Kerr W.: Jak nepsat hru
Kleist H.von: Tanečník a loutka
Klíma M. (ed): Josef Krofta - osobnost a dílo
Divadlo a interakce I.
Divadlo a interakce II.
Kopecký J.: A.Artaud - Život - dílo - sny - texty
Kott J.: Shakespearovské črty
Kovalčuk J.: Autorské divadlo 70. let
Lukavský R.: Být nebo nebýt
Stanislavského metoda herecké práce
Martínek K.: Mejerchold
Dějiny sovětského divadla
Maydl P.: Psychologie a sociologie v divadle
Mejerchold V.E.: Rekoštrukcia divadla (slovensky)
Mikeš V.: Divadlo španělského Zlatého věku
Divadlo francouzského baroka
Mukařovský J.: Cestami poetiky a estetiky
Studie I.
Studie II.
Kapitoly z české poetiky
Oslzlý P., Kořán J.: Living Theatre
Osolsobě I.: Divadlo, které mluví, zpívá a tančí
Mnoho povyku pro sémiotiku
Piscator E.: Politické divadlo
Procházka M.: Znaky dramatu a divadla
Reich H.: Bertolt Brecht
Scherhauffer P.: Čítanka z dějin divadelní režie I. - III. (slovensky)
Kalendárium z dějin divadelní režie (slovensky)
Slawinská I.: Myšlení o divadle
Soprová J.: Odin Theatre
Srba B.: Poetické divadlo E.F.B.
O nové divadlo
Stanislavskij K.S.: Můj život v umění
Styan J. L.: Černá komedie
Suchařípa L.: Pravidla hry
Šklovskij V.: Teorie prózy
Próza
Tichý Z.A., Ježek V.: Šest z šedesátých
Vilar J.: Tajemství divadla
Vostrý J.: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie
Režie je umění
Úvod do studia režie a dramaturgie
Umělecký obraz

V Praze dne 5. 2. 2008

doc. MgA. Karel Makonj

Za správnost: Jitka Nohová