AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VOLILA NOVÉHO REKTORA 

Dne 23. 11. 2020 proběhlo shromáždění Akademické obce Akademie múzických umění v Praze, na němž své koncepce na funkci rektora/ky představili čtyři kandidáti a kandidátky (Daniela Jobertová, Vlastimil Mareš, Ingeborg Radok Žádná, Filip Suchomel). Akademický senát AMU, který jednal ihned po shromáždění, následně přijal usnesení: návrh na jmenování rektorkou získala Ingeborg Radok Žádná

Současného rektora Jana Hančila ve funkci na následující čtyři roky oficiálně vystřídá 15. února.  

Ingeborg Radok Žádná na AMU dosud působí jako prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost a mimo to je také pedagožkou Katedry hudební produkce Hudební a taneční fakulty. Od hry na violoncello a violu da gamba se v roce 1996 přesunula do manažerských funkcí v nejrůznějších kulturních institucích (Pražský filharmonický sbor, Státní opera Praha, aj.). Během svého působení na AMU byla nominována do řady grantových a pracovních komisí a je zástupkyní AMU v Předsednictvu Rady vysokých škol. Je řešitelkou několika celorepublikových projektů v nejrůznějších oblastech a v roce 2015 byla zvolena členkou Rady Evropské asociace vysokých hudebních škol (AEC), v níž je HAMU aktivním členem. V roce 2003 obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou.  Kromě řady kolektivních orgánů napříč AMU obdržela také (a prvně v historii AMU) nominaci ke kandidatuře od 25% studentů své domovské Hudební a taneční fakulty.

Jejím heslem pro nově nabytou funkci rektorky je především „vyvažovat a sjednocovat.“ Ve své koncepci zdůrazňuje především komunikační, administrativní a podpůrnou roli vůdčí osobnosti školy. V oblasti vzdělávací činnosti hodlá klást důraz na lepší připravenost absolventů pro profesní život a tzv. portfoliovou uměleckou kariéru, na proměnu doktorských programů s ohledem na zlepšení obsahu studia i na finanční podporu studentů a obecně na smělejší vykročení AMU směrem k moderní praxi. Stejně tak v koncepci formuluje své záměry v oblasti tvůrčí činnosti, kde by ráda iniciovala vznik nových grantových příležitostí, multifunkčních prostor, ceny rektora a děkana pro výjimečné studenty aj. Jako rektorka hodlá také pracovat na zlepšení centrální administrativní podpory probíhajícím projektům a dalším využití potenciálu doktorandů pro AMU. Stejně tak chce usilovat o získání nových příležitostí AMU v oblasti mezinárodních kontaktů, včetně zahraničních mobilit akademických pracovníků, zaměstnanců i studentů, o zlepšení podmínek pro distanční výuku, o posílení PR strategií AMU vůči širší veřejnosti a další rozvíjení politiky udržitelnosti s ohledem na kultivaci prostředí a společnosti.

24. listopadu 2020