Státní závěrečná zkouška

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

24. ledna 2020 – pro čekatele.


Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

15. a 16. června 2020 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

14. a 15. září 2020 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Zimní termín státní magisterské zkoušky:

24. ledna 2020 – pro čekatele.


Jarní termín státní magisterské zkoušky:

17. a 18. června 2020 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

16. a 17. září 2020 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Bakalářské zkoušky
Magisterské zkoušky

1

Nahlásit NÁZEV a TÉMA PÍSEMNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do 31. ledna 2020.

Student si zvolí téma práce a osobu konzultanta, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné bakalářské práce student před odevzdáním konzultuje se zvoleným konzultantem /školitelem a s MgA. Vladimírem NOVÁKEM, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem bakalářského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k bakalářské zkoušce přihlásí, a z kterého bude klasifikován.

Název a téma písemné bakalářské práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména konzultantů (= vedoucích, školitelů) odevzdají studenti letošních 3. ročníků (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz) do kanceláře tajemnici katedry Jitce Nohové.

Katedra určí oponenty a poté předkládá ke schválení děkanovi DAMU.


2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 180 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, odevzdat výstupní list a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Odevzdat písemnou bakalářskou práci (2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – forma elektronického odevzdání bude upřesněna) – právní terminologie VYSOKOŠKOLSKÁ  KVALIFIKAČNÍ  PRÁCE – VŠKP.

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP:

Cesta: Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.


1

Nahlásit NÁZEV A TÉMA PÍSEMNÉ MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU NEJPOZDĚJI do pátku 22. listopadu 2019.

Student si zvolí téma práce a osobu konzultanta, kterého o vedení diplomové práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné magisterské diplomové práce student před odevzdáním konzultuje se zvoleným konzultantem /školitelem a s Mgr. Zdeňkem TICHÝM, který vede Magisterský seminář. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky.

S vedoucím pedagogem/tutorem magisterského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k magisterské zkoušce přihlásí, a z kterého bude klasifikován.

Název a téma písemné diplomové magisterské práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména konzultantů (= vedoucích, školitelů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz) do kanceláře tajemnici katedry Jitce Nohové.

Katedra určí oponenty a poté předkládá návrhy témat diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů ke schválení děkanovi DAMU 2. prosince 2019.


2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, odevzdat výstupní list a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Uhradit poplatky za delší studium (řeší studijní oddělení DAMU).


5

Odevzdat písemnou MAGISTERSKOU diplomovou práci.

(2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – forma elektronického odevzdání bude upřesněna) – právní terminologie VYSOKOŠKOLSKÁ  KVALIFIKAČNÍ  PRÁCE – VŠKP.

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

Cesta: Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.


INFO

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.


Součásti státní závěrečné zkoušky - bakalářské

  • Písemná bakalářská práce a její obhajoba.
  • Absolventský umělecký výkon.
  • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
  • Ústní zkouška - Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské

  • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
  • Absolventský umělecký výkon.
  • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
  • Ústní zkouška - Historie a teorie dramatického umění.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka