Státní závěrečná zkouška

Termíny pro bakalářské zkoušky

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

19. ledna 2023 – pro čekatele

Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

 19.–20. června 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)

Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

11.–12. září 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)

Termíny pro magisterské zkoušky

Zimní termín státní magisterské zkoušky:

 20. ledna 2023

Jarní termín státní magisterské zkoušky:

21.–22. června 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)

Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

13.–14. září 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)

Aktuálně

Formuláře

Checklist před státnicemi

1

Nahlásit NÁZEV a TÉMA KVALIFIKAČNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do pondělí 16. ledna 2023.

Student si zvolí téma práce a osobu vedoucího/konzultanta/, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační bakalářské práce studentovi před odevzdáním schválí zvolený vedoucí/konzultant/ a MgA. Vladimír NOVÁK, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude také probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem bakalářského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k bakalářské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován.

Název a téma kvalifikační bakalářské práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména vedoucích (= konzultantů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ve formátu WORD tajemnici katedry Jitce Nohové (jitka.nohova@damu.cz), která z těchto podkladů sepíše přehled a po schválení vedoucím katedry předkládá ke schválení děkanovi DAMU 1. prosince 2022. Po schválení zapíše tajemnice katedry údaje do KOSu. Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů.

2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 180 kreditů).

3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS a uzavřít ročník na studijním oddělení.

4

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.

5

Odevzdat kvalifikační BAKALÁŘSKOU práci 1x vytištěnou v pevné vazbě a nahrát ji ve formátu .pdf do KOSu.

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová):

 • překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit,
 • překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.
6

Studijní oddělení – uhradit poplatky za delší studium a odevzdat průkaz studenta.

7

Odevzdat Studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list - vyrovnání závazků studenta vůči škole (knihovna, PLATO, katedra-skříňky, DISK.

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu.

1

Nahlásit NÁZEV A TÉMA KVALIFIKAČNÍ MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU NEJPOZDĚJI do pondělí 16. ledna 2023.

Student si zvolí téma práce a osobu vedoucího/konzultanta/, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační magisterské diplomové práce studentovi před odevzdáním schválí vedoucí /konzultant/ a Mgr. Karolína PLICKOVÁ, Ph.D., která vede Magisterský seminář. V rámci výuky předmětu probíhá příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem/tutorem magisterského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k magisterské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován. 

Název a téma kvalifikační diplomové práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména vedoucích (= konzultantů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ve formátu WORD tajemnici katedry Jitce Nohové (jitka.nohova@damu.cz), která z těchto podkladů sepíše přehled a po schválení vedoucím katedry předkládá děkanovi DAMU 1. prosince 2022. Po schválení zapíše tajemnice katedry údaje do KOSu.

Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů.

2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů).

3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS a uzavřít ročník na studijním oddělení.

4

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.

5

Odevzdat písemnou KVALIFIKAČNÍ MAGISTERSKOU diplomovou práci 1x vytištěnou v pevné vazbě a nahrát ji ve formátu .pdf do KOSu.

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit:

 • překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit,
 • překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

 (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová).

6

Studijní oddělení – uhradit poplatky za delší studium a odevzdat průkaz studenta.

7

Odevzdat Studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list - vyrovnání závazků studenta vůči škole (knihovna, PLATO, katedra-skříňky, DISK).

Součásti státní závěrečné zkoušky - bakalářské

 • Písemná bakalářská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské (staré)

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie dramatického umění.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské ​(nové)

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška z teorie a dramaturgie

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka