Státní závěrečná zkouška

Termíny pro bakalářské zkoušky

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

18. ledna 2024 – pro čekatele

Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

17.–18. června 2024
(dle počtu přihlášených diplomantů)

 

Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

10.–11. září 2024

Termíny pro magisterské zkoušky

Zimní termín státní magisterské zkoušky:

19. ledna 2024 – pro čekatele

Jarní termín státní magisterské zkoušky:

19.–20. června 2024
(dle počtu přihlášených diplomantů)

Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

12.–13. září 2024

Aktuálně

Formuláře

Manuál

1

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 180 kreditů).

2

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.

3

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.

4

Odevzdat kvalifikační BAKALÁŘSKOU práci 1x vytištěnou v pevné vazbě a nahrát ji ve formátu .pdf do KOSu.

5

Studijnímu oddělení – uhradit poplatky za delší studium a odevzdat průkaz studenta.

6

Odevzdat Studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list vyrovnání závazků studenta vůči škole (knihovna, PLATO, katedra-skříňky, DISK).

7

Vedoucí pedagogové 3. ročníků bakalářského studijního programu:

  • Herectví ALD: MgA. Branislav Mazúch
  • Režie-dramaturgie ALD: doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., Mgr. Tomáš Procházka
  • Scénografie ALD: MgA. Dagmar Urbánková
1

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů).

2

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.

3

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.

4

Odevzdat kvalifikační MAGISTERSKOU práci 1x vytištěnou v pevné vazbě a nahrát ji ve formátu .pdf do KOSu.

5

Studijnímu oddělení – uhradit poplatky za delší studium a odevzdat průkaz studenta.

6

Odevzdat Studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list vyrovnání závazků studenta vůči škole (knihovna, PLATO, katedra-skříňky, DISK).

Průběh státních bakalářských zkoušek

Součásti státní závěrečné zkoušky – bakalářské

1. Absolventský umělecký výkon a jeho obhajoba.

2. Písemná bakalářská práce (VŠKP) a její obhajoba.

3. Ústní zkouška Historie a teorie oboru.

4. Ústní zkouška Historie a teorie alternativního divadla.


Průběh obhajoby

Ad 1. Absolventský výkon a jeho obhajoba

Student je seznámen s posudky školitele i oponenta na přihlášený umělecký výkon. Součástí oponentského posudku je otázka pro studenta, která je směřována k hlubšímu poznání dané problematiky.

Ad 2. Písemná bakalářská práce a její obhajoba

Student je seznámen s posudky školitele i oponenta bakalářské práce. Oponent vznáší 2 otázky, které jsou podnětem ke studentově obhajobě a následné diskuzi či doplňujícím otázkám členů komise.

Ad 3. Ústní zkouška z historie a teorie oboru

Student si v předstihu (měsíc před státní zkouškou) zvolí jednu otázku dle vlastního výběru z okruhu Historie a teorie oboru a zpracuje ji jako prezentaci/přednášku na cca 15 minut. Zpracovaný okruh musí obsahovat obecný vhled studenta na dané téma, faktografické údaje a jeho vlastní interpretaci či osobní zkušenost. Na tyto aspekty bude brán zřetel při hodnocení.

Ad 4. Ústní zkouška Historie a teorie alternativního a loutkového divadla

Otázky z okruhu Historie a teorie alternativního a loutkového divadla, který se skládá ze sekcí Historie a současnost loutkového divadla a Současné podoby alternativního divadla, si student losuje otázky dvě, tj. z každé sekce jednu. Na každou otázku připadá 10 minut prezentace před komisí. Na přípravu otázek má student 60 minut.
 

Součásti státní závěrečné zkoušky – magisterské

  • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
  • Absolventský umělecký výkon.
  • Ústní zkouška z teorie a dramaturgie

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 15.05.2024 17.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 15.05.2024 17.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 15.05.2024 17.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 15.05.2024 17.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Alternativní a loutkové divadlo Divadelní fakulta Navazující magisterský do 15.05.2024 19.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Directing of Devised and Object Theatre Divadelní fakulta Navazující magisterský do 15.05.2024 19.06.2024 Wednesday 15th May 2024 is the deadline for submitting eligible Master´s thesis in the required format - to upload thesis data file at KOS and hand in the hardback copy of thesis to Jitka Nohová, secretary of the department.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 15.05.2024 19.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Režie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 15.05.2024 19.06.2024 Nejpozději do 15.5. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Alternativní a loutkové divadlo Divadelní fakulta Navazující magisterský do 29.07.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 29.07.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Režie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 29.07.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Directing of Devised and Object Theatre Divadelní fakulta Navazující magisterský do 29.08.2024 30.09.2024 Thursday 29th August 2024 is the deadline for submitting eligible Master´s thesis in the required format - to upload thesis data file at KOS and hand in the hardback copy of thesis to Jitka Nohová, secretary of the department.