Manuál pro studenty KALD DAMU

Kontakty

Organizace studia 

Informace o povinných předmětech 
Zápisy a škrtání předmětů 
Klasifikace 

Studijní oddělení 

místnost K216 
katerina.maxova@damu.cz  
lenka.placha@damu.cz  
+420 234 244 210 
+420 234 244 285 

IT – uživatelská konta a hesla 
Problémy s přihlášením do školní sítě 
Vstupní karta do budovy a místností 

Jakub Kavan, 
IT podpora 

místnost R411 
jakub.kavan@damu.cz  
+420 234 244 208 

Rozvrh výuky – změny, informace, studijní plán, KOS 

Markéta Ditmarová, 
sekretářka KALD 

Místnost R209 
marketa.ditmarova@damu.cz  
+420 234 244 271 

Klauzurní festival Proces 

Branislav Mazúch, 
Vedoucí katedry ALD 

Room R208 
branislav.mazuch@damu.cz  
+420 234 244 270 

Zahraniční výjezdy 

Zahraniční pracovní stáže a studijní pobyty 

Zora Hermochová, 
mezinárodní oddělení 

místnost K334 
zora.hermochova@damu.cz  
+420 224 234 217 

Klauzurní práce 

Rezervace a půjčování techniky, PLATO (sklad otevřen Po, Út, Čt vždy 12-16) 

Josef Maděra, 
Jiří Ladzianský, 
správci skladu 

místnost K6 
plato@damu.cz  
+420 234 244 214 
+420 732 183 306 

Konzultace k výrobě scénických prvků pro klauzurní projekt 
Úpravy učeben (vrtání; věšení; zatemnění; natírání čehokoliv, co je součástí vybavení; bezpečnost) 

Svatopluk Skála, 
vedoucí dílen, technická zpráva 

místnost R085 
svatopluk.skala@damu.cz  
+420 234 244 278 

Využití dodávky DISKu k převozu materiálů/scény pro klauzurní a absolventské projekty 

Lukáš Briksa, 
vedoucí provozu DISKu 

místnost D048 
lukas.briksa@divadlodisk.cz  
+420 234 244 253 

Vybavení učeben (světelná, zvuková a projekční technika, elektrika) 
Pořizování nového technického vybavení 
Natočení videa z klauzury či jiné školní akce 

Josef Maděra, 
šéf techniky 

místnost R217 
josef.madera@damu.cz  
+420 234 244 289 
+420 732 183 306 

Proplacení nákladů na semestrální práce, výjezdy, výuku 
Objednávky služeb či zboží na fakturu 

Jitka Nohová, 
tajemnice katedry 

místnost R209 
jitka.nohova@damu.cz  
+420 234 244 271 
+420 737 464 971 

Účelové příspěvky KALD 

Jitka Nohová, 
tajemnice katedry 

místnost R209 
jitka.nohova@damu.cz  
+420 234 244 271 
+420 737 464 971 

Vnitřní soutěž 
– Okruh 3 

Veronika Stojanova, projektová manažerka 

veronika.stojanova@damu.cz  
 

Granty a výzkum (mimo Vnitřní soutěž – Okruh 3) 

Lucie Krůtová, 
projektová manažerka 

místnost K223 
lucie.krutova@damu.cz  
+420 234 244 278 

Prostory 

Osobní skříňky 

Jitka Nohová, 
tajemnice katedry 

místnost R209 
jitka.nohova@damu.cz  
+420 234 244 271 
+420 737 464 971 

Sklepní sklad KALD (uložení, vyzvednutí scénografie k představení/klauzuře) 
Sklad materiálu k recyklaci R 109 

Vybraní studenti z oboru scénografie 

Ke kontaktování můžete využít whatssup skupinu https://chat.whatsapp.com/H5IvSpBYbGY1M5cYXudEJ6 

Sklad DISKu (půjčení; mimo online fundusu) 

Lukáš Briksa, 
vedoucí provozu DISKu 

místnost D048 
lukas.briksa@divadlodisk.cz  
+420 234 244 253 

Rezervace místností 

Markéta Ditmarová, 
sekretářka KALD 

Jitka Nohová,
tajemnice KALD

Místnost R209

marketa.ditmarova@damu.cz  
 

jitka.nohova@damu.cz
 

+420 234 244 271 

Fotokomora 

Jan Bažant 

místnost R117 
jan.bazant@damu.cz  

Pokud víte, koho ze zaměstnanců nebo pedagogů chcete kontaktovat, jeho e-mailovou adresu také můžete odvodit pomocí tohoto formátu: jmeno.prijmeni@damu.cz

Organizace studia

Školní email

Používání školní e-mailové adresy je pro Vaše studium zásadní. Kromě komunikace s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy si s jeho pomocí budete rezervovat místnosti (návod zde ). Na školní adresu Vám bude také chodit katederní newsletter s aktualitami a příležitostmi a stejně tak i newsletter děkana DAMU.

K použití a konfiguraci Vašeho e-mailu slouží platforma Outlook Microsoft. Přihlásit se do ní můžete zde . Podoba Vaší emailové adresy: login@st.amu.cz

Dočasné přístupové heslo jste získali na školení prostřednictvím administrátora. V případě problémů s přihlášením do školního e-mailu se, prosím, obraťte na Jakuba Kavana.

Karta studenta (s nebo bez ISIC)

Slouží jako průkazka do knihovny, ke vstupu do budovy DAMU, do některých místností a k tisku, kopírování a skenování na multifunkčních tiskárnách v budově školy.

Výdejním centrum: Celetná 13, 110 00 Praha 1.

Více informací .

Více informací k licenci ISIC a poskytovaným výhodám zde .

Studijní informační systém KOS

Do studijního informačního systému KOS se přihlásíte pomocí svého uživatelského jména a hesla zde .

KOS slouží k:

  • zápisu volitelných a povinně volitelných předměty,
  • přihlašování se na termíny zkoušek a zápočtů,
  • kontrole Vašich studijních výsledků,
  • vkládání textu bakalářské a magisterské diplomové práce.

Důležité je ale také evaluovat jednotlivé předměty a pedagogy. Berte evaluaci jako svou povinnost a přispějte na konci každého semestru zpětnou vazbou ke spoluutváření katedry. Nejedná se o formalitu, k názoru studentů se na naší katedře přihlíží.

Jak si zapsat předmět?

Po přihlášení do systému KOS vyberte z nabídky Předměty → Zápis předmětu → Zápis libovolného předmětu → Zápis předmětu - Dle kódu (popřípadě dle jiného kritéria)
u předmětu, který chcete zapsat, zaškrtněte políčko "Výběr" a do pole "Semestr" doplňte semestr, v němž chcete zapsaný předmět studovat
vše potvrďte stisknutím tlačítka "Zapsat"

Rozvrh a forma výuky

Rozvrhy najdete na webových stránkách katedry v sekci Pro studenty a podsekci . Rozvrh vašeho studijního oboru najdete také mezi Jinými kalendáři v aplikaci Kalendář ve vašem školním Google kontu. Rozvrh je zveřejněn obvykle dva týdny před začátkem semestru. V průběhu prvních dvou týdnů semestru pak může ještě docházet ke změnám rozvrhu.

Obvyklá minimální docházka je 75%, pokud pedagog nestanoví jinak. Vyšší, než stanovená absence vede k nesplnění předmětu a může zamezit postupu do dalšího ročníku. Vaše účast je povinná i na předmětech, které si zapíšete jako volitelné nebo povinně volitelné.

Volitelné předměty

Nabídky volitelných předmětů fakulty: https://sp.amu.cz/cs/damuvolitelne.html

Celoškolní nabídky volitelných předmětů: https://sp.amu.cz/cs/volitelnepredmety.html

Nabídky mimořádných předmětů a modulů: https://verso.amu.cz/cgi-bin/verso.fpl?fname=amu_kos_moduly

Knihovna a jiné studijní zdroje

Knihovna DAMU se nachází v místnosti S110 (schodiště Karlova, 1. patro). Najdete v ní nejen divadelní hry a odborné knihy ze všech uměleckých oborů, ale také filmy, záznamy inscenací nebo třeba absolventské práce Vašich kolegů i pedagogů.

Podrobné informace o výpůjčních dobách a provozu knihovny získáte .

Dále můžete využít knohoven FAMU a HAMU. Mezifakultní katalog Tritius: https://tritius.amu.cz

Další knihovny: Městská knihovna nebo Národní knihovna

Jako jeden z dalších studijních zdrojů můžete využít také volně dostupné kurzy MOOC (massive open online courses) dostupné například na https://www.edx.org nebo https://www.coursera.org/ .

Klauzurní festival PROCES

Prezentace tvůrčích prací studentů probíhají ve formě klauzurního festivalu Proces na konci každého semestru. Přihlašování projektů probíhá prostřednictvím online formuláře, který obdrží každý student s dostatečným předstihem společně s dalšími informacemi o nadcházejícím ročníku.

Více informací .

Festival Proces je přístupný nejen studentům a pedagogům DAMU, na vybrané akce je možné přizvat hosty mimo školu.

Sociální sítě

Pokud používáte Facebook, přihlaste se do uzavřené skupiny KALD . Další užitečnou platformou pro sdílení je skupina DAMU + FAMU + HAMU , kde se můžete dozvědět o možné spolupráci se studenty ostatních fakult. Rovněž doporučujeme sledovat oficiální FB stránku fakulty a instagram .

Zahraniční výjezdy

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Více informacích o výjezdech v rámci programu Erasmus+ včetně seznamu škol se kterými je uzavřená bilaterální dohoda a postupu, jak absolvovat praktickou stáž naleznete .

Další možnost představuje Rozvojový projekt – Mobility studentů – ve kterém může škola poskytnout finanční podporu studentům, kteří se chystají realizovat krátkodobý studijní nebo profesní pobyt na zahraniční. Více informací .

Výjezdy pořádané školou

Každý výjezd se řeší individuálně, a proto reagujte pohotově na emaily a komunikujte s odpovědným pracovníkem pro konkrétní výjezd o jeho přípravách (termíny, povinnosti, program, ...) a registrujte případné změny. Škola vám obvykle proplatí formou stipendia náklady na pojištění, jízdné, ubytování, případně další produkční výdaje.

Veškeré výdaje, které jsou proplácené formou stipendií si student nejprve platí sám a jsou mu proplaceny po skončení akce. Nejpozději do dvou týdnů po příjezdu doneste Jitce Nohové všechny doklady, které chcete proplatit. Potvrzení o zaplacení cestovního pojištění a pojistnou smlouvu, jízdenky, letenky a palubní lístky (boarding pass), nákupy materiálů či rekvizit, účet za ubytování apod. Stipendium obdržíte na váš bankovní účet uvedený v KOSu.

Škola vám neproplatí cestovní náklady vlastním automobilem.
Pokud jde o cestu do zahraničí, zařiďte si cestovní pojištění minimálně v tomto rozsahu: léčebné výlohy do 3 mil. Kč, odpovědnost za škodu do 2 mil. Kč (Evropský průkaz zdravotního pojištění nestačí). Pokud máte uzavřené celoroční cestovní pojištění, stačí se připojistit tak, aby byly kryta všechna zmíněná rizika.

Finance

Stipendia DAMU

DAMU poskytuje studentům různé typy stipendií, ty jsou přesně popsány zde Stipendia DAMU . Bližší informace o jednotlivých typech stipendií, jak a kdy se o ně můžete ucházet, vám poskytne tajemnice katedry Jitka Nohová nebo studijní oddělení.

Účelový příspěvek KALD

V rozpočtu katedry je každoročně vyhrazen určitý objem prostředků. Z nich lze hradit některé náklady, spojené s doplňkovými studijními aktivitami studentů v rámci katedry i mimo ni, které se uskuteční nejpozději do 31. října. O Účelový příspěvek KALD si student žádá sám. Žádost musí být podána vedoucímu katedry nejpozději do 30. září.

Maximální výška jednoho příspěvku: 3 000 Kč / kalendářní rok

Co lze podpořit

Účast na workshopech, kurzech, seminářích a dalších vzdělávacích a rozvojových aktivitách konaných mimo AMU (náklady na kurzovné, jízdné a pobytové náklady).
Výjezdy na skupinové rezidence – práce na školním projektu, která probíhá mimo DAMU
Příspěvek na spolufinancování výjezdů studentů na festivaly a vzdělávací aktivity pořádané školou
Stipendium je vždy určeno na pokrytí skutečných a prokazatelných výdajů studenta, nikoli na příspěvek na stravu (diety) či kapesné. Tyto náklady si hradí student sám.

Na co nelze účelový příspěvek použít

Náklady přímo spojené s výukou, např.: vstupenky do divadla, na výstavy či do muzeí v rámci předmětu, výjezdy na scénografické plenéry, výjezdy na ročníkové „teambuildingy“ a podobně.

Jak žádat

Student na standardním formuláři žádosti (v kanceláři u Jitky Nohové, Žádost o…) písemně požádá vedoucího katedry o účelový příspěvek KALD. V žádosti popíše, o jakou akci se jedná, specifikuje konkrétní náklady, o jejichž pokrytí žádá, a také uvede, jak daná akce doplňuje jeho stávající studium (zdůvodnění a přínos).

Forma výplaty

Student do dvou týdnů po ukončení podpořené aktivity předloží tajemnici katedry Jitce Nohové doklady, prokazující skutečně vynaložené náklady. Následně mu budou finance v doložené výši vyplaceny formou stipendia na účet uvedený v KOSu.

Financování klauzurních a absolventských projektů

Katedra zajišťuje finanční prostředky k pokrytí nákladů na tvorbu školních prací studentů. Jde zejména o klauzurní projekty (výstupy z hlavních předmětů, obvykle Inscenační tvorba), semestrální projekty (výstupy z dalších povinných předmětů) nebo absolventské projekty. V bakalářském stupni o finanční částce, přidělené na jednotlivé projekty/inscenace, rozhodují vedoucí pedagogové daného ročníku.

Student.ka může čerpat za své magisterské studium celkem až 14 500 Kč. Předpokládá se, že maximum čerpaných financí v prvním roce je 6500 Kč a maximum čerpaných financí v druhém roce je 8000 Kč. V případě, že je to jinak, je potřeba souhlas tutora a individuální domluva s tajemnicí katedry Jitkou Nohovou.

 

Více informací v handoutu k magisterskému studiu.

Absolventské projekty realizované v Divadle Disk jsou obvykle plně financovány z rozpočtu Divadla Disk.

Pravidla čerpání financí na projekt

Pokud vám byly přidělené finanční prostředky na realizaci školních zadání, ať už vašim vedoucím pedagogem z rozpočtu katedry nebo z interních grantů, a budete nakupovat materiál či drobné služby, řiďte se vždy následujícími pokyny:

Jako první vyplňte rozpočtovou kartu, která je ke stažení zde a následně ji pošlete na mail jitka.nohova@damu.cz . Bez odevzdané Rozpočtové karty nelze finance čerpat.

Předtím, než začnete nakupovat, ověřte si, zda potřebný materiál či vybavení již škola nevlastní a nenachází se v jejích skladech.
Pokud chcete nakupovat jídlo nebo nápoje jako spotřební herní materiál, vždy to předem konzultujte s Jitkou Nohovou.
Nákupy alkoholu, tabákových výrobků a pohonných hmot není možné žádným způsobem proplácet.
Nákupy techniky jakéhokoliv druhu (včetně kabelů, baterií či žárovek) vždy předem konzultujte se správcem výpůjčního systému PLATO.
Veškerý nakoupený materiál (včetně nepoužitého zbytku) a vybavení je majetkem školy. Po skončení práce na vašem projektu uložte nakoupený materiál ve skladu techniky (místnost K 06) nebo ve skladu materiálu (R 109), vždy však po domluvě s příslušným správcem skladu.
V případě nákupu technického příslušenství či jiného hodnotného materiálu nad 1000,- Kč/ks je nutné zakoupenému zboží dát inventární číslo a určit zaměstnance fakulty, který bude za věc odpovídat.

Platby v hotovosti nebo vaší soukromou platební kartou

Paragony za nákupy přineste Jitce Nohové vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se nákup uskutečnil.  Pro měsíc prosinec platí striktní pravidla – paragony vám budou proplaceny pouze do 10. 12., později v prosinci ani po novém roku jiže ne! Na paragonu musí být uveden název obchodu/firmy, včetně adresy a IČ. Pokud tyto informace paragon neobsahuje, vyžádejte si od obchodníka, aby vám paragon orazítkoval razítkem s těmito údaji.  Paragony vám Jitka Nohová proplatí hned, nebo se s vámi domluví na termínu.  Je možné od Jitky také dostat zálohu předem, tu pak musíte zúčtovat do 10 dnů.

Nákup přes internet

Při nákupu z eshopů zvolte vždy platbu na dobírku a sami se postarejte o převzetí zboží. Při objednávání je důležité vyplnit údaje následujícím způsobem:

Fakturační adresa (Odběratel): Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1, IČ: 61384984, DIČ: CZ61384984
Kontaktní údaje: vaše jméno / telefon / e-mail
Adresa dodání zboží: vyplňte adresu, kam chcete zboží dodat - pokud to bude adresa fakulty, nespoléhejte na to, že vaši zásilku převezme vrátný, ale postarejte se o to sami!

Pokud neuvedete školní fakturační adresu, bude se jednat o soukromý nákup a zboží vám nebude proplaceno!

Platby bankovním převodem na účet dodavatele

Pokud plánujete do projektu nakoupit službu, pronájem či zboží, které má být placeno na fakturu bankovním převodem, je třeba nejprve vystavit objednávku. Na konkrétním postupu se vždy předem domluvte s Jitkou Nohovou.

Platby odměn a mezd

Je možné také platit odměny vašim spolupracovníkům na projektu, ne však studentům AMU. Spolupracovníci z řad studentů mohou získat za práci na projektu kredity. O této možnosti se informujte u Kristýny Jalůvkové.

Ve chvíli, kdy vám váš vedoucí pedagog odsouhlasí výplatu mzdy či finanční odměnu spolupracovníkům, obraťte se na Jitku Nohovou nebo Kristýnu Jalůvkovou. Vždy s dostatečným předstihem.

Vnitřní soutěž

Celým jménem Vnitřní soutěž AMU, okruh 3: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti je projektová soutěž pro studenty DAMU, kde se můžete ucházet o finanční prostředky na pokrytí nákladů vašeho projektu. Je obvykle vyhlašována dvakrát do roka – v únoru a v říjnu. Finanční prostředky můžete získat pouze na projekty, které realizujete nad rámec svého studia, tedy ne na klauzurní, semestrální a absolventské projekty, které jsou výstupem z hlavních a povinných předmětů. Podpořeny mohou být projekty, které mají výstup v daném kalendářním roce. Více informací naleznete , nebo vám je poskytne projektová manažerka DAMU Olga Vlčková či Kristýna Jalůvková.

Studentská grantová soutěž AMU

Pro studenty magisterského, ale zejména doktorského stupně studia je určena Studentská grantová soutěž AMU (SGS). Obvykle jednou ročně, v říjnu, můžete žádat o prostředky na výzkumný projekt, jehož výstupem musí být vědecký / výzkumný text, publikovaný v odborném periodiku nebo publikaci. Více informací naleznete zde anebo se spojte s projektovou manažerkou DAMU Lucii Krůtovou.

Prostory

Mapka KALD

Místnosti

Prostory pro zkoušení školních projektů mimo výuku, je nutné si rezervovat dopředu. Podrobný popis, jak na to naleznete zde .

Zvláště před klauzurním festivalem Proces jsou místnosti vytížené, proto rezervujte s předstihem. V případě problémů se obraťte na Kristýnu Jalůvkovou.
Mapu místností KALD a podrobnější informace o jednotlivých místnostech najdete zde.


Osobní skříňky

Každý student KALD má nárok na vlastní osobní skříňku. Klíč od ní si vyzvednete v kanceláři R 209 u tajemnice Jitky Nohové.

Pro studenty bakalářského stupně studia jsou skříňky rozmístěny následujícím způsobem:
herci mají skříňky v šatnách příslušného ročníkového ateliéru.
Scénografové mají skříňky poblíž osobního pracovního prostoru na chodbě v prvním patře.
Režiséři-dramaturgové mohou obsadit volné skříňky buď v příslušné herecké šatně nebo na chodbě v prvním patře.

Studenti magisterských programů , včetně mezinárodního programu MA DOT, si mohou vybrat jednu ze skříněk umístěných v Magisterské pracovně (R 406).

Skříňku můžete využívat k uskladnění osobních věcí během roku i přes prázdniny. Po získání potřebných kreditů k ukončení studia (180 ECTS u bakalářů, 120 ECTS u magistrů) jste povinni klíče od skříňky vrátit tajemnici Jitce Nohové.

Na závěr uvádíme pár odkazů, které vám mohou pomoci v realizaci vašich projektů a v dalším sebevzdělávání: