IVA ŠČERBÁKOVÁ, STUDENTKA KALD, ZÍSKALA TITUL TALENT ROKU OSTRAVA

Město Ostrava navazuje oceněním Talent roku na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Ocenění uděluje studujícím vysokých škol za výjimečné studijní a vědecké úspěchy, dosažené v uplynulém akademickém roce.

Titul Talent roku město Ostrava uděluje v následujících oblastech: technické a přírodovědné studijní programy, společenskovědní a humanitní studijní programy a umělecké programy. Za své excelentní studijní úspěchy ocenění získala Iva Ščerbáková, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo. 

Gratulujeme! 

29. února 2024