Proces 022

Napojení

30. 5. 2022 – 2. 6. 2022 na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU i jinde

Jsme zpět ve světě, o kterém jsme dva roky toužili.

Jsme zpět, ale vytoužená euforie nepřišla.

Místo ní přišlo nutkání co nejrychleji dohnat a vytvořit vše, co nám za tu dobu uteklo.

Jsme však při všem tom shonu napojeni?

Na sebe navzájem, na svou kreativitu, na sebe sama? Umíme to vůbec ještě? Jak se to dělá? Jak to dělají ostatní?

Pojďme to zjišťovat. Pojdme se napojit.

V rámci Procesu uvedeme 50 performancí v prostorách DAMU, 4 inscenace v divadle DISK, několik dalších projektů mimo prostory fakulty, výstavu scénografie, debaty a samozřejmě závěrečnou afterparty.

Napojte se na nás na Facebooku a, kde zjistíte více o programu, rezervacích a aktuálním dění.

Těšíme se na Vás!


We're back to living a life we have been longing to live for the last two years. We're back, but where is the euphoria?

Instead of celebrating the togetherness, we somehow just got back to trying to finish anything and everything we haven't had a chance to.

Have we been staying connected through the process though?

To each other, to our creativity, to ourselves?

Do we still know how to be connected? How do the others do it?

Let's find out together. Let's get connected.

This semester Proces features 50 performances at DAMU, 4 productions at the DISK theatre, as well as productions happening outside the faculty, the scenography exhibition, debates and an afterparty on Thursday.

More information regarding the program, reservation system as well as all the behind the scenes on Facebook.

We’re looking forward to welcoming you!

30/05/2022–02/06/2022 at The Department of Alternative and Puppet Theater of the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague and elsewhere.

 

 

Klauzurní festival Proces

Klauzurní festival Proces je platformou ke sdílení a evaluaci uměleckých prací studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (KALD). Je integrální součástí výuky a zakončuje každý semestr studia - během několika dnů na přelomu ledna a února a května a června má na programu desítky dokončených i rozpracovaných projektů studentů všech programů na KALD. Cílovým publikem jsou především studenti a pedagogové KALD a dalších kateder fakulty, zájemci o studium na KALD a pozvaní hosté z profesionální scény – pedagogové zahraničních uměleckých škol a umělečtí ředitelé divadel a festivalů. Součástí programu jsou představení, instalace, performance, výstavy, koncerty, projekce, akce ve veřejném prostoru atd. Festival se odehrává převážně v prostorech školy, ale nezřídka také v externích divadelních i nedivadelních prostorech. Významnou součástí festivalu jsou každodenní evaluační diskuse studentů a pedagogů, kterých cílem je otevřeně reflektovat práci studentů, nabídnout jim podněty a konstruktivní zpětnou vazbu pro další rozvoj jejich umělecké práce (nejen) na škole.


.