Proces 021

Online, offline, zas a znovu. Meziprostor. Proces.

31. 1. – 3. 2. 2022 na DAMU.

Jsme generaci tvůrců a umělců, kteří se jsou odchováni hybridní výukou, Microsoft Teams, respirátory a bez podání ruky. Někdy jsme barevní, veselí a přítomní, někdy naopak temní, digitální a sami. Jaké je mít klauzury naživo? Jaké je mít zkoušky offline?

Katedra alternativního a loutkového divadla pražské DAMU opět přináší klauzurní festival Proces. Přijďte se podívat na performance, koncerty, výstavu, zúčastnit se procházky nebo diskuze.

Více informací budeme postupně odhalovat na této facebookové události: https://fb.me/e/3DKJU54JJ

Těšíme se na Vás!
 Online, offline, over and over again. Interspace. Process.

We are a generation of creators and artists who are brought up by hybrid teaching, Microsoft Teams, respirators and contactless education. Sometimes we are lively, cheerful and present in the moment, sometimes we are dark, alone and immersed in the digital. What is it like to have the final exhibitions live? What is it like to take the exams in person?

The Department of Alternative and Puppet Theater of the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague again presents its final semestral festival - Proces. Come see the performances, concerts and the exhibition, come take part in a walk or get involved in a discussion.

31. 1. – 3. 2. 2022 at DAMU.

More information coming soon on facebook: https://fb.me/e/3DKJU54JJ

We are looking forward to welcoming you!

 

 

Klauzurní festival Proces

Klauzurní festival Proces je platformou ke sdílení a evaluaci uměleckých prací studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (KALD). Je integrální součástí výuky a zakončuje každý semestr studia - během několika dnů na přelomu ledna a února a května a června má na programu desítky dokončených i rozpracovaných projektů studentů všech programů na KALD. Cílovým publikem jsou především studenti a pedagogové KALD a dalších kateder fakulty, zájemci o studium na KALD a pozvaní hosté z profesionální scény – pedagogové zahraničních uměleckých škol a umělečtí ředitelé divadel a festivalů. Součástí programu jsou představení, instalace, performance, výstavy, koncerty, projekce, akce ve veřejném prostoru atd. Festival se odehrává převážně v prostorech školy, ale nezřídka také v externích divadelních i nedivadelních prostorech. Významnou součástí festivalu jsou každodenní evaluační diskuse studentů a pedagogů, kterých cílem je otevřeně reflektovat práci studentů, nabídnout jim podněty a konstruktivní zpětnou vazbu pro další rozvoj jejich umělecké práce (nejen) na škole.


.