Harmonogram obhajob a státních magisterských zkoušek - podzimní termín 2022

Datum 

 

Dostavit se v hod. 

ZKOUŠKA
od-do
 

DIPLOMANT 

Vedoucí kvalifikační diplomové práce 

Oponent kvalifikační diplomové práce 

Vedoucí absolventského uměleckého výkonu 

Oponent absolventského uměleckého výkonu 

Středa
14. 9.
 

1. 

9.00

9.30 

9.30

10.30 

RODRIGUEZOVÁ Dora 

režie ALD 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D. 

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. 

MgA. Branislav Mazúch

 

2. 

10.00 
– 
10.30 

10.30

11.30 

NUNČIČ Jana 

režie ALD 

MgA. Robert Smolík 

MgA. Vít Neznal, Ph.D. 

MgA. Robert Smolík 

Mgr. Tomáš Procházka 

 

3. 

11.00

11.30 

11.30

12.30 

MITRO Tereza 

herectví ALD 

MgA. Denisa Václavová, Ph.D. 

Mgr. Radoslava Schmelzová 

MgA. Tomáš Žižka 

MgA. Kristýna Jalůvková 

 

4. 

12.00

12.30 

12.30

13.30 

MITRO Juraj 

herectví ALD 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D. 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

MgA. Kristýna Jalůvková 

Date 

 

Preparation from-till 

STATE EXAM 

from-till 

STUDENT 

TUTOR of thesis 

OPPONENT of thesis 

TUTOR of final project 

OPPONENT of final project 

Thursday
15. 9.
 

1. 

8.30
-
9.00 

9.00 
– 
10.00 

YU En Ping 

MA DOT 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

MgA. Ljubková Marta 

MgA. Cristina Maldonado Romero

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. 

 

2. 

9.30
-
10.00 

10.00 
– 
11.00 

INGEA Mara 

MA DOT 

Mgr. Branislava Kuburović 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

MgA. Cristina Maldonado Romero

Petra Hauerová 

 

3. 

10.30
-
11.00 

11.00 
– 
12.00 

SIMENAITE Egle 

MA DOT 

Kent Sjöström

Mgr. Branislava Kuburović 

McLaren Ewan 

MgA. Branislav Mazúch

 

4. 

11.30
-
12.00 

12.00 
– 
13.00 

ALANEN Valtteri  

MA DOT 

McLaren Ewan 

Sjöström Kent 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

MgA. Cristina Maldonado Romero

 

V Praze dne 24. srpna 2022

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice KALD

27. srpen 2022

.