Harmonogram obhajob a státních magisterských zkoušek - podzimní termín 2021

Datum

Příprava od-do

ZKOUŠKA od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kvalifikační diplomové práce

Oponent kvalifikační diplomové práce

Vedoucí absolventského uměleckého výkonu

Oponent absolventského uměleckého výkonu

úterý 14.9.

14.00–15.00

15.00–16.00

JACQUES Sebastian
herectví ALD

doc. Mgr. Vratislav Šrámek

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

MgA. et Mgr. Marta Ljubková

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

 

V Praze dne 31. srpna 2021.

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice KALD

31. srpen 2021

.