Opencall do divadla DISK / Opencall to theatre DISK

KALD DAMU vyhlašuje Open call o realizaci projektů ve školním divadle DISK v sezoně 2023/2024

V Praze dne 8. 2. 2023

Do soutěže se mohou přihlásit aktuálně studující studenti všech oborů magisterského studia Katedry alternativního a loutkového divadla, včetně studentů se statusem „rozloženo“.Přihlášky včetně všech příloh posílejtenejpozději do 10. 3. 2023 elektronicky e-mailem na adresu kristyna.jaluvkova@damu.cz

Přihláška musí obsahovat:

Harmonogram soutěže:

Posuzování projektů:

Přihlášené projekty bude posuzovat odborná komise, složená z pedagogů KALD, zástupců divadla DISK a případně přizvaných externích odborníků (ředitelů a dramaturgů divadel).

Komise bude zvažovat projekty z hlediska:

Další informace k předkládání projektů:

Ing. Mgr. Branislav Mazúch
vedoucí katedry ALD

Za správnost: Kristýna Jalůvková

 

KALD DAMU announces Open call for the realization of projects in the DISK school theatre in the 2023/2024 season

Prague, 8 February 2023

The competition is open to currently enrolled students of all Master's degree programmes of the Department of Alternative and Puppet Theatre, including students with "rozloženo" status.

Applications, including all attachments, should be submitted by March 10, 2023 electronically by email to kristyna.jaluvkova@damu.cz.

Application must include:

Open Call schedule:

Selection criteria:

Submitted projects will be reviewed by committee consisting of pedagogues of KALD, DISK Theatre representatives, and possibly invited outside experts (theatre directors and dramaturgs).

The committee will consider projects in terms of:

Further information on the submission of projects:

For technical questions regarding the DISK Theatre's facilities, please consult Lukáš Briksa. (lukas.briksa@divadlodisk.cz).

Ing. Mgr. Branislav Mazúch
Head of the ALD Department

10. únor 2023

Dokumenty:

Opencall do divadla DISK / Opencall to theatre DISK


.