Harmonogram obhajob a státních bakalářských zkoušek – zimní termín 2023

Datum

 

 

Příprava

od-do

ZKOUŠKA od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kvalifikační diplomové práce

Oponent kvalifikační diplomové práce

Vedoucí absolventského uměleckého výkonu

Oponent absolventského uměleckého výkonu

pátek 20. 1.

1.

9.00–10.00

10.00–11.00

FORMANOVÁ Antonie

Alternativní a loutkové divadlo

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

Mgr. Karolína Plicková, Ph.D.

 

2.

10.00–11.00

11.00–12.00

UHLÍKOVÁ Alžběta

Scénografie ALD

MgA. Robert Smolík

MgA. Jan Bažant, Ph.D.

MgA. Jan Bažant, Ph.D.

MgA. Kristýna Täubelová, Ph.D.

 

V Praze dne 28. 12. 2022

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice KALD

2. leden 2023

.