Harmonogram obhajob a státních bakalářských zkoušek – podzimní termín 2021

 Úterý 14. září:

Dostavit se v hod.

ZKOUŠKA od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kvalifikační diplomové práce

Oponent kvalifikační diplomové práce

Vedoucí absolventského uměleckého výkonu

Oponent absolventského uměleckého výkonu

9.00

10.00-10.45

NĚMEC Václav
Herectví ALD

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Bečka

MgA. Branislav Mazúch

9.30

10.45–11.30

ZNAMENÁČKOVÁ Martina
Herectví ALD

MgA. Vladimír Novák, Ph.D.

MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Bečka

MgA. Branislav Mazúch

10.00

11.30–12.30

HERMANNOVÁ Marta
Režie-dramaturgie ALD

doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.

Mgr. Michaela Homolová

MgA. Branislav Mazúch

12.30–13.00

PAUZA

11.00

13.00-14.00

BŘESKÁ Kristýna
Režie-dramaturgie ALD

MgA. Linda Dušková, Ph.D.

Mgr. Tomáš Procházka

Mgr. Michaela Homolová

MgA. Linda Dušková, Ph.D.

12.00

14.00-15.00

ŠATROVÁ Valentýna
Režie-dramaturgie ALD

MgA. Robert Smolík

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

MgA. Robert Smolík

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

 

LOSOVÁNÍ OTÁZEK - PŘÍPRAVA

Studenti se dostaví v určenou hodinu před započetím zkoušky. Postupně (podle pořadí) si vylosují otázky a 60 minut se každý z nich bude připravovat. (Časová rezerva na přípravu pro případ, že zkouška bude trvat kratší dobu nebo že se někdo nedostaví a časový harmonogram se posune).

Losování otázek: kancelář katedry, II. patro, místnost R 209, Řetězová

Příprava: 60 minut – místnost R 210, II. patro, Řetězová

Konání zkoušek: kancelář vedoucího katedry, II. patro, vstupní dveře R 209

 

V Praze dne 26. srpna 2021

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice KALD

27. srpen 2021

.