Uchazečkám / uchazečům o studium na Katedře ALD – přijímací řízení 2022/2023

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

V návaznosti na Opatření rektorky AMU (viz níže) budeme požadovat následující: 

OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 19. ÚNORA 2022 

V návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví s platností od 19. 2. 2022 bude provoz Akademie múzických umění v Praze následující: 
 
I. Ochrana dýchacích cest 
V prostorách AMU mají zaměstnanci, studenti/ky, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Toto ustanovení se nevztahuje na studenty/ky při veškeré kontaktní výuce, je-li jich současně přítomno méně než 50, a pedagogy/žky při výuce, která svým charakterem neumožňuje nosit respirátor (předměty na rozvoj psychosomatické kondice, herectví, zpěvu, hry na dechové nástroje, tělocviku) pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Toto opatření se dále nevztahuje na zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. 
 
PhDr. Ingeborg Radok Žádná, v.r. 
rektorka 

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice katedry 

Uchazečky / uchazeči byli informováni prostřednictvím studijního informačního systému KOS na mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. 

9. březen 2022

.