Přehled témat studijních projektů a disertací

Akademický rok 2017–2018:

1. ročník

MgA. Lenka Šestáková – Herectví v divadle a herectví v životě

MgA. Tereza Hofová – Divadelní herectví versus umělecká performance

2. ročník

MgA. Zdeněk Janál – Funkce dramaturga a proměny dramaturgie českých činoherních divadel od 90. let do současnosti 

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér - herec

3. ročník

MgA. Lenka Pichlíková Burke – Herecké techniky a metody

MgA. Zuzana Burianová – Karel Dostal a české divadlo

MgA. Jana Šrámková – Fenomén životopisné hry

Čekatelé

MgA. Klára Novotná – Herecká dramaturgie

MgA. Mikoláš Tyc – Hostující režisér

MgA. Gabriela Zelená Sittová – Scénologie mluvního projevu (Mluvené slovo ve službě umění)