Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webTvoříme – Zkoumáme – Učíme: Naše výzkumná činnost je bezprostředně spojena jak s uměleckou praxí, tak s doktorským studiem oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie).

Členové ústavu

Výzkumní pracovníci:

prof. Jaroslav Vostrý

doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

Mgr. Pavel Bár, Ph.D.

Mgr. Jitka Goriaux Pelechová, Ph.D.

Mgr. Petra Honsová, Ph.D.

MgA. Štěpán Pácl, Ph.D.

Manažerka ústavu:

Ing. Lucie Krůtová

Studenti a čekatelé v AR 2017–2018:

(přehled témat studijních projektů a disertací)

1. ročník

MgA. Lenka Šestáková – Herectví v divadle a herectví v životě

MgA. Tereza Hofová – Divadelní herectví versus umělecká performance

2. ročník

MgA. Zdeněk Janál – Funkce dramaturga a proměny dramaturgie českých činoherních divadel od 90. let do současnosti 

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér - herec

3. ročník

MgA. Lenka Pichlíková Burke – Herecké techniky a metody

MgA. Zuzana Burianová – Karel Dostal a české divadlo

MgA. Jana Šrámková – Fenomén životopisné hry

Čekatelé

MgA. Klára Novotná – Herecká dramaturgie

MgA. Mikoláš Tyc – Hostující režisér

MgA. Gabriela Zelená Sittová – Scénologie mluvního projevu (Mluvené slovo ve službě umění)