Herecká propedeutika. Proč, pro koho a jak?

První ze tří sborníků, které vycházejí v rámci tříletého grantu GAČR 408/04/1186 „Laboratoř Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví“. Redakce Michal Čunderle. Ilustrace Barka Zichová. Grafická úprava Jan Zich. Vydal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Praha 2006. ISBN 80-7331-060-0


Přílohy:

HereckaPropedeutika_Go19fc5.pdf (2.6 MB)