Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím

Hančil & Malaníková: Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím Reflexe semináře herecká propedeutika, resp. herecká tvorba v autorském tvaru na katedře autorské tvorby a pedagogiky 2007–2016. Redakce Michal Čunderle. Grafická úprava a sazba Jan Zich. Brkola, Praha 2016. ISBN 978-80-88151-04-3


Přílohy:

HERECKA_PROPEDEUTIKA_mezi_autorstvim_a_herectvim_KQQeuse.PDF (2.1 MB)