Studenti oboru "Dramatická výchova"

navazující magisterskýOstatní obory

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 36

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 0

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 0

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 8

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 0