Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 37

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 0

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 24

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 0

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 8

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 0