Studenti katedry

Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 36

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 24

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 9