Teze disertačních prací

Na katedře výchovné dramatiky dosud nebyla obhájena žádná dizertační práce.