Klinické pracoviště v Divadle Drak

Díky operačnímu programu Věda, vývoj, vzdělávání začíná KVD budovat své klinické pracoviště v Divadle Drak a jeho Mezinárodním institutu figurálního umění. Právě teď za sebou máme první ročník „Kliniky“. O co přesně jde?

Klinické pracoviště by mělo poskytnout oporu studentům dramatické výchovy ve všech specifických podobách oboru. Zároveň má ale sloužit jako platforma mezioborových setkání (a to i v mezinárodním kontextu) a meziinstitucionálních spoluprací a měla by být také prostorem pro inovace a nové podněty.

Cestou k tomu všemu je právě studijní pobyt v Divadle Drak, který v sobě zahrnuje workshopy a přednášky s tuzemskými i zahraničními odborníky, diskusní a tvůrčí setkání pracovníků katedry a ověřování inovativních metod práce. Nedílnou součástí je také zapojení do aktivit divadla, a tedy aktivní poznávání instituce profesionálního divadla skze vlastní práci v jednotlivých úsecích divadla.

Klinické pracoviště je připravováno pro dvě cesty spojení školy a praxe. První je souvislý hospitační a výukový pobyt na pracovišti, druhou je pak práce na společných (rozuměj společně definovaných) úkolech v týmu studentů a zaměstnanců klinického pracoviště.

Příští ročník se bude konat v letním semestru 2020.

První ročník Kliniky

Na jaře 2018 proběhl první ročník Kliniky. Účastnilo se ho celkem 9 studentů KVD společně s deseti pedagogy a jednou studentkou KATAP.

Účastníci absolvovali bohatý program:

 • komentovaná prohlídka divadla i města
 • workshop na téma Město jako obraz (vedli Radoslava Schmelzová a Roman Černík)
 • odborné přednášky
 • pobyt na pracovištích (lektorské oddělení, technické dílny, produkční zázemí divadla, přítomnost na zkouškách nové inscenace)
 • pohybový workshop s Pierrem Nadaud (JAMU)
 • masterclass s Kjellem Mobergem (Norsko, Divadlo NIE)
 • a další

Druhý ročník Kliniky

V květnu 2019 proběhl další běh Kliniky. Účastníci z řad studentů i pedagogů tentokrát společně zažili:

 • komentovanou prohlídku divadla
 • objevování města pod vedením Radoslavy Schmelzové
 • odborné přednášky
 • pobyt na jednotlivých pracovištích divadla
 • masterclass s Miřenkou Čechovou
 • přednášku a workshop s Mojcou Redjko (SIovinsko)
 • a další