Vyhlášení Vnitřní grantové soutěže pro studenty

Vážené studentky, vážení studenti,

dnes (10. září 2019) bylo vyhlášeno 2. kolo 2. okruhu Vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2019). Více informací o podmínkách této grantové soutěže, díky níž můžete finančně podpořit své tvůrčí projekty, najdete na úřední desce DAMU, na nástěnce KVD a také ve svých mailových schránkách. Berte prosím v potaz, že deadline sběru žádostí pro KVD je stanoven na úterý 1. 10. 2019.

Osobní konzultace projektů jsou možné vždy v pondělí od 8:00-15:00 nebo dle domluvy.

Vojtěch Lőffelmann,
projektový manažer KVD
vojtech.loffelmann@damu.cz

10. září 2019