Vzděláváme budoucí kritiky, redaktory, pracovníky v kultuře či dramaturgy

Teorie a kritika

bakalářský
počet studentů: 21

Teorie a kritika

navazující magisterský
počet studentů: 4

Teorie a praxe divadelní tvorby

doktorský
počet studentů: 11