Závěrečná práce

Teoretické výstupy - bakalářské práce
Teoretické výstupy - magisterské práce

Požadavky - bakalářské práce

 

Veškeré informace o bakalářských pracech najdete na stránkách AMU v záložce Studium / Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) / Tvorba a odevzdání VŠKP

Najdete zde:

Typy prací - studenti Katedry teorie a kritiky odevzdávají jen textovou práci (tedy typ "A")

Jak psát text

Jak správně vytvořit název práce

Etika psaní odborného textu a jak správně citovat

Závazné vzory pro úpravu VŠKP na AMU

+

Pokyny ke správnému odevzdání prací (odevzdávané nosiče, licenční smlouvy atd.)

 

V případě jakýchkoli otázek můžete samozřejmě podle povahy dotazu kontaktovat buď svého školitele, nebo tajemnici katedry.

 

Požadavky - magisterské diplomové práce

 

Veškeré informace o bakalářských pracech najdete na stránkách AMU v záložce  Studium / Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) / Tvorba a odevzdání VŠKP

Najdete zde:

Typy prací - studenti Katedry teorie a kritiky odevzdávají jen textovou práci (tedy typ "A")

Jak psát text

Jak správně vytvořit název práce

Etika psaní odborného textu a jak správně citovat

Závazné vzory pro úpravu VŠKP na AMU

+

Pokyny ke správnému odevzdání prací (odevzdávané nosiče, licenční smlouvy atd.)

 

V případě jakýchkoli otázek můžete samozřejmě podle povahy dotazu kontaktovat buď svého školitele, nebo tajemnici katedry.

 

 

 

INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Důležité dokumenty