Státní závěrečná zkouška

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce do: 27. května 2018

Bakalářské státní zkoušky 17. června 2019

Magisterské státní zkoušky 17. června 2019

Aktuálně

Checklist před státnicemi

1

Při dopisování bakalářské či magisterské diplomové práce nepodceňte komunikaci se školitelem či školitelkou, zejména v obdobní letních prázdnin si vybírají dovolenou a nemohou konzultovat. Prvním krokem při přihlášení k SZZK musí být napsaná diplomová práce schválená školitelem.


2

Přihlašte se k Vámi zvolenému termínu SZZK v KOSu.


3

Ujistěte se, že máte splněné všechny předměty z Vašeho studijního plánu, případně, že budou splněné nejpozději před konáním samotné SZZK.

Nebudou-li předměty splněné alsepoň den před konáním SZZK či obhajoby, nebudete ani k jednomu připuštěni.


4

Nahrajte svou bakalářskou či magisterskou diplomovou práci do KOSu v požadovaném termínu! V tištěné podobě ji ve dvou exemplářích odevzdejte na sekretariát katedry.

Pro červnový termín 2019 práce přijímáme v pondělí 27. května 2019 od 8:30 do 12:30 hodin, kdy je také oficální termín nahrání práce do KOSu.


5

Před konáním SZZK a ukončením studia na DAMU je nutné si zařídit podpisy na tzv. Výstupním listě, kde se potvrzuje, že 1) máte uhrazeny všechny poplatky za studium (studijní oddělení), 2) jste vrátili všechny výpůjčky z knihovny DAMU (knihovna), 3) jste uvolnili šatní skříňku (podpis sekretářky/tajemnice katedry), 4) jste vrátili veškeré zápůjčky z DISKU (divadlo DISK), a 5) jste vrátili průkaz studenta AMU na studijní oddělení (studijní oddělení).


Obecné požadavky ke státní zkoušce

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 19. 8. 2019 9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Datum odevzdání BP: 19.8.2019
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 19. 8. 2019 9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Datum odevzdání DP: 19.8.2019

Průběh státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářská zkouška z oboru Teorie a kritika má tyto části:

  • Diplomová práce a její obhajoba.
  • Teorie a historie dramatického umění.
  • Teorie a historie oboru.

Státní magisterská zkouška z oboru Teorie a kritika má tyto části:

  • Diplomová práce a její obhajoba.
  • Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry.
  • Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby.

 

Seznam otázek a metodiky přípravy k SZZK