Státní závěrečná zkouška

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce do: 20. prosince 2019

Bakalářské státní zkoušky 20. ledna 2020

Magisterské státní zkoušky 20. ledna 2020

 

Aktuálně

Checklist před státnicemi

1

Při dopisování bakalářské či magisterské diplomové práce nepodceňte komunikaci se školitelem či školitelkou, zejména v obdobní letních prázdnin si vybírají dovolenou a nemohou konzultovat. Prvním krokem při přihlášení k SZZK musí být napsaná diplomová práce schválená školitelem.


2

Přihlašte se k Vámi zvolenému termínu SZZK v KOSu.


3

Ujistěte se, že máte splněné všechny předměty z Vašeho studijního plánu, případně, že budou splněné nejpozději před konáním samotné SZZK.

Nebudou-li předměty splněné alsepoň den před konáním SZZK či obhajoby, nebudete ani k jednomu připuštěni.


4

Nahrajte svou bakalářskou či magisterskou diplomovou práci do KOSu v požadovaném termínu! V tištěné podobě ji ve dvou exemplářích odevzdejte na sekretariát katedry.

Pro zářijový termín 2019 práce nepřijímáme v pondělí 19. srpna 2019 od 9 do 14 hodin, jak jsme původně avizovali, ale v úterý 20. srpna 2019 od 11 do 17 hodin, přičemž oficiální termín nahrání práce do KOSu zůstává v pondělí 19.8.2019!


5

Před konáním SZZK a ukončením studia na DAMU je nutné si zařídit podpisy na tzv. Výstupním listě, kde se potvrzuje, že 1) máte uhrazeny všechny poplatky za studium (studijní oddělení), 2) jste vrátili všechny výpůjčky z knihovny DAMU (knihovna), 3) jste uvolnili šatní skříňku (podpis sekretářky/tajemnice katedry), 4) jste vrátili veškeré zápůjčky z DISKU (divadlo DISK), a 5) jste vrátili průkaz studenta AMU na studijní oddělení (studijní oddělení).


Obecné požadavky ke státní zkoušce

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 27. 5. 2020 22. 6. 2020
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 27. 5. 2020 22. 6. 2020
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 19. 8. 2020 14. 9. 2020
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 19. 8. 2020 14. 9. 2020

Průběh státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářská zkouška z oboru Teorie a kritika má tyto části:

  • Diplomová práce a její obhajoba.
  • Teorie a historie dramatického umění.
  • Teorie a historie oboru.

Státní magisterská zkouška z oboru Teorie a kritika má tyto části:

  • Diplomová práce a její obhajoba.
  • Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry.
  • Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby.

 

Seznam otázek a metodiky přípravy k SZZK